Înapoi 07.10.2011 09:31

Drepturile lucrătorului în spaţiul comunitar (Uniunea Europeana)

Drepturile lucrătorului în spaţiul comunitar

Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor din U.E. / S.E.E., sunt stabilite prin legislaţia statului de destinaţie şi prin legislaţia comunitară.

Drepturi fundamentale:
• de a lucra şi a alege în mod liber profesia
• de afiliere sindicală liberă: toţi lucrătorii au dreptul de a adera la un sindicat pentru a-şi promova şi apăra interesele economice şi sociale;
• de negociere colectivă: modalitatea prin care se stabilesc condiţiile de muncă şi drepturile şi obligaţiile;
• de participare la grevă. Greva reprezintă suspendarea activităţii economice. Exercitarea dreptului de grevă nu afectează relaţia de muncă dar, pe toată durata acesteia, contractul de muncă se consideră suspendat;
• de participare la adunările generale ale societăţii;
• la promovare şi formare profesională, în vederea prestării unei activităţi calificate. Presupune actualizarea cunoştinţelor, a abilităţilor economice şi creşterea competenţei profesionale;
• la nediscriminare pe motiv de sex, stare civilă, vârstă, rasă, limbă, condiţie socială, idei religioase sau politice, afiliere sau neafiliere la un sindicat;
• la integritate fizică şi la o politică de protecţie şi igienă corespunzătoare;
• la respectarea intimităţii şi demnităţii .

Drepturi izvorâte din contractul de muncă:
• dreptul la plata salariului;
• dreptul la plata orelor suplimentare;
• dreptul la efectuarea concediului de odihnă, sărbători legale etc.

Prestaţii de securitate socială stabilite prin legislaţia comunitară (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ):
• prestaţii de boală;
• indemnizaţii de maternitate şi de paternitate asimilate;
• indemnizaţii de invaliditate;
• prestaţii pentru limită de vârstă;
• prestaţii de urmaş;
• prestaţii în cazul unor accidente de muncă şi boli profesionale;
• ajutoarele de deces;
• ajutoarele de şomaj;
• prestaţii de prepensionare;
• prestaţii familiale.

Principii generale stabilite prin legislaţia comunitară (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009):
• egalitate de tratament cu cetăţenii statului de destinaţie: acordarea aceloraşi drepturi şi impunerea aceloraşi obligaţii de securitate socială;
• totalizarea perioadelor de asigurare realizate în statele membre ale U.E. ;
• exportul prestaţiilor - dreptul de a beneficia pe teritoriul statului de domiciliu de prestaţiile dobândite în statele membre ale U.E. în care a fost desfăşurată activitatea.

Sursa: anofm.ro

Vezi comentarii | Comentează | Înapoi