Politica de confidenţialitate


În prezenta Politică de Confidenţialitate descriem modul în care I.I. Beldiman D. Dumitru prelucrează informaţiile personale. Păstrarea şi respectarea încrederii clienţilor, partenerilor şi comercianţilor noştri sunt foarte importante pentru succesul nostru. Întotdeauna vom prelucra informaţiile personale:

 • cu confidenţialitate şi onestitate
 • adecvat, în conformitate cu declaraţiile noastre
 • legal, în conformitate cu legile, directivele, reglementările şi principiile aplicabile pentru protecţia datelor cu caracter personal.

CINE ESTE MUNCITORCALIFICAT.RO ?

muncitorcalificat.ro numit în continuare Site-ul reprezintă un produs oferit de I.I. Beldiman D. Dumitru, asupra căruia deţine toate drepturile de proprietate, are sediul principal în judeţul Vâlcea, localitatea Vlădeşti, Nr. 234 şi este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. F38/619/2010, CUI 27064642. Pentru a satisface toate nevoile clienţilor noştri suntem o firmă operaţională, ce furnizează servicii de publicitate online.

Utilizarea cuvintelor: muncitorcalificat.ro, portal, site, noi, a/ale noastre, semnifică I.I. Beldiman D. Dumitru.

CÂND SE APLICĂ ACESTE PRINCIPII DE CONFIDENŢIALITATE?

Principiile de Confidenţialitate se aplică atunci când noi prelucrăm informaţiile cu caracter personal, colectate din rândul populaţiei. Aceste Principii de Confidenţialitate se aplică datelor pe care le colectăm direct de la persoana la care se referă respectivele date, şi de asemenea, atunci când colectăm date de la o persoană (sau societate), date ce identifică o altă persoană. Astfel, atunci când se utilizează cuvintele „dumneavoastră, eu" ne referim la individul ale cărui informaţii personale le prelucrăm, fie că sunt colectate direct de la persoana respectivă, sau indirect, de la o altă persoană.

Prezenta Declaraţie de Confidenţialitate nu se aplică atunci când prelucrăm informaţii:

 • referitoare la angajaţii noştri, în scopul relaţiei dintre noi şi aceştia;
 • pentru care am emis alte declaraţii, termeni de utilizare, politici sau alte notificări prin care se stabileşte neaplicarea prezentei declaraţii sau aplicarea unor politici sau notificări diferite;
 • care nu vă identifică drept o persoană individuală, inclusiv informaţiile personale (pe care le definim mai jos) care nu mai pot fi utilizate pentru identificarea dumneavoastră.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR?

Prelucrarea datelor semnifică orice set de operaţii ce implică informaţiile personale, operaţii automatizate sau nu, inclusiv colectarea, utilizarea, dezvăluirea, adaptarea, modificarea, corectarea, retragerea, combinarea, blocarea, ştergerea, transferarea, distrugerea, înregistrarea, organizarea, stocarea şi utilizarea informaţiilor personale.

CE SUNT INFORMAŢIILE PERSONALE?

Informaţiile cu caracter personal sunt informaţiile referitoare la dumneavoastră, pe care muncitorcalificat.ro le va utiliza pentru a vă identifica:

 • nume
 • prenume
 • denumire utilizator
 • parola
 • profesia
 • judeţ
 • localitate
 • număr de telefon
 • adresa de e-mail
 • adresa
 • cod poştal
 • Domeniul de activitate
 • orice altă informaţie care vă identifică sau care v-ar putea identifica şi care se referă la dumneavoastră.
Unele informaţii personale sunt informaţii cu caracter sensibil. Informaţiile cu caracter sensibil sunt definite mai jos. În prezenta Declaraţie de Confidenţialitate, atunci când utilizăm sintagme "informaţii personale", includem şi informaţiile cu caracter sensibil, în afara cazurilor în care se specifică altfel.

CÂND ŞI CUM COLECTEAZĂ I.I. Beldiman D. Dumitru INFORMAŢIILE PERSONALE?

I.I. Beldiman D. Dumitru poate colecta informaţiile personale în mai multe moduri. De exemplu:

 • în anumite spaţii de pe site-ul nostru aveţi posibilitatea de a ne trimite informaţii personale despre dumneavoastră. Astfel, puteţi completa un formular de înregistrare, de abonare newsletter, de contact, publicitate, etc.
 • Putem colecta informaţiile personale direct de la dumneavoastră, atunci când ne contactaţi (pe e-mail,prin poştă sau telefonic) în legătură cu un produs, serviciu sau informare.
 • Putem colecta informaţii personale despre dumneavoastră din profilul oferit de muncitorcalificat.ro, configurat de către dumneavoastră, în care aţi completat informaţii personale.

CUM PRELUCREAZĂ I.I. Beldiman D. Dumitru INFORMAŢIILE PERSONALE?

Vă putem prelucra informaţiile personale (altele decât cele cu caracter sensibil) care sunt descrise mai jos:

 • furnizarea serviciilor noastre, inclusiv afişarea de conţinut personalizat şi de publicitate;
 • asigurarea funcţionării tehnice a site-ului;
 • activităţi de marketing, reclamă şi publicitate;
 • protejarea drepturilor sau a proprietăţii companiei I.I. Beldiman D. Dumitru ori a utilizatorilor săi;
 • pentru a răspunde cererilor şi întrebărilor dumneavoastră
 • pentru a încheia un contract sau pentru a iniţia negocieri cu sau cu privire la dumneavoastră
 • pentru a realiza registre, inclusiv registre cu informaţii personale
 • pentru a vă contacta pe mail (sau în alt mod, cu permisiunea dumneavoastră) cu informaţii care v-ar putea interesa, inclusiv informaţii referitoare la servicii şi produse disponibile la noi sau la alte societăţi
 • în scopuri analitice şi pentru programe de cercetare, dezvoltare şi îmbunătăţire a produselor, serviciilor şi conţinutului acestora
 • pentru a vă informa cu privire la noi opţiuni care v-ar putea interesa cu privire la serviciile şi produsele noastre;
 • pentru a aplica prezenta Declaraţie de Confidenţialitate şi pentru a ne proteja drepturile şi proprietatea noastră
 • pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale, sănătatea, siguranţa sau bunăstarea altcuiva
 • pentru a neconforma legilor, reglementărilor, deciziilor judecătoreşti sau altor obligaţii legale
 • pentru interesele noastre legitime, în cazul în care prelucrarea informaţiilor nu prejudiciază drepturile şi libertăţile dumneavoastră
 • în alte moduri pentru care ne acordaţi consimţământul.

CE SUNT INFORMAŢIILE CU CARACTER SENSIBIL?

Anumite tipuri de informaţii personale constituie informaţii cu caracter sensibil. Informaţiile cu caracter sensibil sunt informaţii personale referitoare la starea dumneavoastră de sănătate (precum numărul de serie al aparatului dumneavoastră, sau data implantului), originea dumneavoastră etnică sau rasială, credinţa religioasă sau filozofică, viaţa sexuală, afilierea politică, sau participarea la un sindicat.

I.I. BELDIMAN D. DUMITRU VA COLECTA ŞI PRELUCRA INFORMAŢIILE CU CARACTER SENSIBIL ÎN ALT MOD FAŢĂ DE INFORMAŢIILE PERSONALE?

I.I. Beldiman D. Dumitru va colecta şi prelucra informaţiile cu caracter sensibil:

 • în modul pentru care dumneavoastră v-aţi dat consimţământul explicit
 • pentru a vă proteja interesul vital, în cazul în care consimţământul dumneavoastră explicit nu poate fi acordat sau cerut
 • în conformitate cu legislaţia naţională
 • pentru a stabili, exercita şi apăra o cerere legală.


De exemplu:

 • Putem colecta informaţii cu caracter sensibil, referitoare la utilizatorii site-ului sau contactele noastre atunci când vă furnizăm suportul tehnic pentru produsele şi serviciile noastre
 • Putem colecta informaţii cu caracter sensibil, referitoare la utilizatorii site-ului, atunci când primim întrebări sau sugestii cu privire la serviciile şi produsele noastre
 • Putem colecta informaţii cu caracter sensibil, în conformitate cu prevederile stabilite de legislaţia în vigoare, cu prevederile europene sau cu prevederile stabilite de alte autorităţi guvernamentale, pentru a asigura utilizarea în siguranţă şi eficientă a produselor şi serviciilor noastre
 • Putem colecta informaţii cu caracter sensibil, referitoare la participanţii la testele, la studii şi alte iniţiative de cercetare cu privire la serviciile şi produsele noastre;
 • Putem colecta informaţii cu caracter sensibil, direct de la dumneavoastră, atunci când ni le furnizaţi în mod voluntar.

I.I. BELDIMAN D. DUMITRU DEZVĂLUIE INFORMAŢIILE PERSONALE ŞI UNEI TERŢE PĂRŢI?

I.I. Beldiman D. Dumitru nu va divulga informaţiile dumneavoastră personale unei terţe părţi fără consimţământul dumneavoastră, excepţie cazurile prevăzute altfel în prezenta declaraţie de confidenţialitate.

În cursul desfăşurării normale a activităţii, vom divulga anumite informaţii personale unor societăţi pe care noi le angajăm pentru a îndeplini servicii sau funcţii în numele nostru. De exemplu, este posibil să utilizăm diferiţi comercianţi sau furnizori pentru vânzarea serviciilor noastre. În aceste cazuri, noi furnizăm acestora informaţiile necesare pentru prelucrarea comenzii dumneavoastră. În toate cazurile în care divulgăm informaţii personale unei terţe părţi, aceste terţe părţi nu sunt autorizate să păstreze, divulge sau să utilizeze respectivele informaţii, în afara situaţiilor în care terţele părţi trebuie să furnizeze serviciile stabilite de noi.

Noi nu vom vinde, face schimb sau publica informaţiile dumneavoastră personale, în afara cazurilor de vânzări corporatiste, fuziuni, lichidări sau achiziţii.

Putem fi obligaţi, în mod legal, să eliberăm informaţii personale în urma unui ordin judecătoresc, citaţii, mandat de percheziţie, lege sau reglementare. Putem coopera cu autorităţile judiciare pentru investigarea şi judecarea vizitatorilor şi utilizatorilor site-ului care au încălcat regulile stabilite de noi sau care au avut un comportament dăunător (sau ilegal) pentru ceilalţi vizitatori şi/sau utilizatori.

Putem divulga informaţiile personale unei terţe părţi în cazul în care considerăm că această acţiune este necesară pentru:

 • aplicarea prezentei Declaraţii de Confidenţialitate
 • protejarea drepturilor şi proprietăţii noastre
 • protejarea sănătăţii, siguranţei sau bunăstării unei alte persoane
 • a ne conforma legilor, reglementărilor, ordinelor judecătoreşti sau altor proceduri legale.

muncitorcalificat.ro permite accesul la informaţiile personale altor companii sau persoanelor din afara Site-ului numai în următoarele circumstanţe restrânse:

 • Avem acordul dvs. Solicităm consimţământul dvs. de înscriere pentru permiterea accesului la

orice informaţii personale sensibile.

 • Furnizăm aceste informaţii filialelor noastre, companiilor afiliate şi altor firme sau persoane

de încredere, în scopul procesării informaţiilor personale pentru compania noastră. Cerem ca aceste părţi să accepte să proceseze informaţiile conform instrucţiunilor noastre şi respectând prezenta Politică de Confidenţialitate şi orice alte măsuri adecvate de confidenţialitate şi securitate.

 • Considerăm, cu bună credinţă, că accesul, utilizarea, păstrarea sau divulgarea acestor

informaţii este necesară în mod logic:

(a) pentru a ne conforma oricărei legi, regulament, proceduri judiciare sau cereri guvernamentale executorii;

(b) pentru a pune în aplicare condiţiile corespunzătoare de furnizare a serviciilor, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora;

(c) pentru a depista, preveni sau cerceta fraudele, problemele tehnice sau de securitate;

(d) pentru a asigura protecţie împotriva afectării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei companiei I.I. Beldiman D. Dumitru, a utilizatorilor săi sau a publicului, în condiţiile stipulate sau permise de lege.

În cazul în care muncitorcalificat.ro se implică într-o fuziune, într-o achiziţie sau în orice formă de vânzare a tuturor activelor sale ori a unei părţi din acestea, vom asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor personale implicate în acest tip de tranzacţii şi vom transmite notificări înainte ca informaţiile personale să fie transferate şi să fie supuse unei politici de confidenţialitate diferite.


I.I. BELDIMAN D. DUMITRU VA TRANSFERA, VREODATĂ, INFORMAŢIILE MELE PERSONALE CĂTRE ALTE STATE?

SC I.I. Beldiman D. Dumitru poate transfera informaţiile din ţara în care au fost colectate către altă ţară către orice alt stat care este recunoscut ca beneficiind de prevederi adecvate referitoare la confidenţialitate. Vom transfera informaţiile către alte zone doar dacă:

 • transferul este necesar pentru executarea unui contract încheiat între dumneavoastră şi I.I. Beldiman D. Dumitru sau pentru măsurile pre-contractuale întreprinse ca urmare a cererii dumneavoastră;
 • În cazul în care muncitorcalificat.ro se implică într-o fuziune, într-o achiziţie sau în orice formă de vânzare a tuturor activelor sale ori a unei părţi din acestea;
 • datele vor fi protejate adecvat în statul de transfer, prin contract sau în alt mod.

DATE REFERITOARE LA SIGURANŢA ŞI PROTECŢIA INFORMAŢIILOR PERSONALE

Societatea noastră utilizează măsuri de siguranţă tehnice, administrative şi fizice pentru protejarea informaţiilor personale faţă de pierderi, utilizare inadecvată, acces neautorizat, divulgare, modificare sau distrugere. Trebuie să aveţi în vedere faptul că nici un transfer pe internet nu este 100% sigur. În special, e-mail-urile trimise de noi sau către noi pot să nu prezinte siguranţă şi, de aceea, trebuie să fiţi atenţi când decideţi ce informaţii ne trimiteţi în acest mod.

Luăm măsuri de securitate adecvate pentru protecţia împotriva accesării, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor. Aici sunt incluse analize interne ale practicilor noastre de colectare, stocare şi procesare a datelor şi ale măsurilor noastre de securitate, precum şi măsuri fizice de securitate pentru a se asigura protecţia împotriva accesului neautorizat la sistemele pe care stocăm date personale.

Accesul la informaţiile personale este limitat la angajaţii I.I. Beldiman D. Dumitru, la contractanţii sau agenţii care sunt îndreptăţiţi să deţină aceste informaţii pentru a furniza, dezvolta sau îmbunătăţi serviciile noastre, care trebuie să cunoască respectivele informaţii pentru a-şi desfăşura activitatea. Aceste persoane sunt supuse unor obligaţii de confidenţialitate şi li se pot aplica măsuri disciplinare, inclusiv concedierea şi urmărirea penală, în cazul în care nu respectă aceste obligaţii.


ACTUALIZAREA INFORMAŢIILOR PERSONALE

Fiecare utilizator al site-ului muncitorcalificat.ro este obligat să-şi actualizeze datele personale, atunci când este necesar, pentru a nu-i induce în eroare pe ceilalţi utilizatori ai site-ului şi pentru a oferi servicii de calitate. În caz contrar, muncitorcalificat.ro poate să şteargă din baza de date conturile utilizatorilor care nu respectă acest lucru, fără nicio notificare către aceştia. I.I. Beldiman D. Dumitru nu va răspunde de veridicitatea datelor personale ale utilizatorilor, pe care aceştia le-au completat pentru se înregistra în portal şi a beneficia de serviciile acestuia.


INTEGRITATEA DATELOR

Site-ul muncitorcalificat.ro procesează informaţii personale numai în scopul în care acestea au fost colectate şi în conformitate cu prezenta Politică de Confidenţialitate sau cu orice notificare de confidenţialitate aplicabilă specifică unui anumit serviciu. Ne analizăm practicile de colectare, stocare şi procesare a datelor pentru a ne asigura că nu colectăm, stocăm şi procesăm decât informaţiile personale necesare pentru furnizarea sau îmbunătăţirea serviciilor noastre sau în alte scopuri permise conform prezentei Politici. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că informaţiile personale pe care le procesăm sunt exacte, complete şi actuale, dar depindem de utilizatorii noştri pentru actualizarea şi corectarea informaţiilor lor personale, atunci când acest lucru este necesar.


CÂT TIMP VA PĂSTRA I.I. Beldiman D. Dumitru INFORMAŢIILE MELE PERSONALE?

Noi nu păstrăm aceste informaţii mai mult timp decât este necesar. În multe cazuri, informaţiile personale trebuie păstrate pentru importante perioade de timp astfel încât să fie disponibile în cazul apariţiei unor litigii. Perioada de păstrare va fi determinată pentru fiecare informaţie personală care este colectată, luându-se în calcul prevederile aplicabile situaţiei respective şi necesitatea distrugerii informaţiilor neutilizate şi depăşite cât mai curând posibil.

Vom continua să tratăm informaţiile personale în conformitate cu prezenta Politică de Confidenţialitate atâta timp cât respectivele informaţii sunt în posesia noastră.

Site-ul pune la dispoziţie utilizatorilor înregistraţi posibilitatea ca oricând să-şi poată şterge contul lor de utilizator al site-ului, astfel toate informaţiile personale ale utilizatorului vor fi şterse din baza de date a I.I. Beldiman D. Dumitru.


EXISTĂ ŞI ALTE PRINCIPII SUPLIMENTARE DE CONFIDENŢIALITATE REFERITOARE LA SITE-UL MUNCITORCALIFICAT.RO?

Link-uri. Web site-ul nostru poate conţine link-uri către web site-uri operate de alte părţi. Noi furnizăm aceste link-uri pentru dumneavoastră, dar nu controlăm, revizuim sau monitorizăm practicile de confidenţialitate pentru web site-urile operate de alte părţi. Nu suntem responsabili pentru web site-urile operate de terţe părţi şi nici pentru relaţiile dumneavoastră cu aceste terţe părţi.

Prezenta Declaraţie de Confidenţialitate se aplică doar web site-ul societăţii I.I. Beldiman D. Dumitru. De aceea, de câte ori accesaţi un link de pe acest web site către alt web site, vă recomandăm să consultaţi practicile de confidenţialitate ale respectivului site.

Cookie-uri. I.I. Beldiman D. Dumitru poate utiliza cookie-uri pe website-ul muncitorcalificat.ro. Acestea sunt fişiere text pe care le plasăm în fişierele browser de pe computerul dumneavoastră atunci când vizitaţi site-ul nostru. Cookie-urile pot fi stocate pe hard drive-ul computerului dumneavoastră. Informaţiile pe care le colectăm, utilizând cookie-urile, sunt informaţii fără caracter personal. Aveţi libertatea de a declina cookie-urile noastre în cazul în care browser-ul dumneavoastră permite acest lucru, însă anumite părţi ale site-ului s-ar putea să nu funcţioneze adecvat dacă faceţi astfel. Nu permitem terţelor părţi să plaseze cookie-uri pe web site-urile noastre.

Informaţii de jurnal - serverul nostru înregistrează automat informaţiile trimise de browserul dvs. de fiecare dată când accesaţi un site web. Aceste jurnale de server pot include informaţii cum ar fi solicitarea dumneavoastră web, adresa de protocol Internet, de tipul browserului, limba browserului, data şi ora solicitării şi unul sau mai multe module cookie care pot identifica în mod unic browserul dvs.

Comunicările utilizatorului - când trimiteţi e-mail sau alte comunicări către muncitorcalificat.ro, putem păstra aceste comunicări pentru a procesa cererile dumneavoastră de informaţii, pentru a răspunde solicitărilor şi pentru a ne îmbunătăţi serviciile.

Servicii afiliate Google pe alte site-uri - muncitorcalificat.ro poate oferi o parte din serviciile noastre pe alte site-uri web sau prin intermediul acestora. Informaţiile personale pe care le furnizaţi respectivelor site-uri pot fi trimise la muncitorcalificat.ro pentru furnizarea serviciului. Procesăm acest tip de informaţii conform acestei Politici de Confidenţialitate. Site-urile afiliate prin intermediul cărora sunt oferite serviciile noastre pot avea politici de confidenţialitate diferite. Vă recomandăm să citiţi aceste politici.

Obiecte gadget - muncitorcalificat.ro poate pune la dispoziţie prin intermediul serviciilor sale aplicaţii aparţinând unor terţe părţi. Informaţiile colectate de Site când activaţi un obiect gadget sau o altă aplicaţie sunt procesate conform acestei Politici de confidenţialitate. Informaţiile colectate de furnizorul aplicaţiei sau al obiectului gadget sunt guvernate de politica de confidenţialitate a respectivului furnizor.


PUNEREA ÎN APLICARE

Noi depunem toate eforturile pentru ca înregistrările cu informaţiile dumneavoastră să fie exacte.

muncitorcalificat.ro îşi analizează în mod regulat nivelul de conformitate cu prezenta Politică de Confidenţialitate. Vă invităm să ne adresaţi orice întrebări sau nelămuriri cu privire la prezenta Politică de Confidenţialitate sau la modul în care muncitorcalificat.ro tratează informaţiile personale contactându-ne prin intermediul acestui site web sau scriindu-ne la adresa: Rm. Vâlcea, str. Dr. Hacman, nr. 8, bl. 96, sc. B, ap. 7, jud. Vâlcea

Conform politicii sale, la primirea unei reclamaţii oficiale scrise pe această adresă, compania îl contactează pe reclamant cu privire la problema semnalată de acesta. Vom colabora cu autorităţile de reglementare adecvate, inclusiv cu autorităţile locale de protecţie a datelor, pentru soluţionarea oricărei reclamaţii cu privire la transferul de date personale care nu poate fi soluţionată între societate şi o persoană.


CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL ÎN CARE DECLARAŢIA DE CONFIDENŢIALITATE SE MODIFICĂ?

Reţineţi că această Politică de Confidenţialitate poate fi modificată periodic

În cazul în care decidem să aducem modificări semnificative prezentei Politici de Conformitate, respectivele modificări vor fi descrise în această secţiune.


CUM POT CONTACTA I.I. Beldiman D. Dumitru?

I.I. Beldiman D. Dumitru

Localitatea Vlădeşti, Nr. 234

Judeţul Vâlcea, România

Ultima modificare a prezentei Politici de Confidenţialitate: 10.08.2010
NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, I.I. Beldiman D. Dumitru, Vlădeşti, jud. Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. F38/619/2010, CUI 27064642, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: înregistrarea în portalul de afaceri muncitorcalificat.ro, pentru a avea acces la serviciile oferite de muncitorcalificat.ro, cum este configurarea unui minisite de prezentare, precum şi pentru alte activităţi de tipul: reclamă, marketing şi publicitate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele solicitate, acestea fiind necesare pentru înregistrarea în portalul muncitorcalificat.ro, scopul fiind de a putea avea acces la serviciile oferite. În caz contrar, refuzul dvs. determină imposibilitatea accesării tuturor facilităţilor implicite pentru utilizarea portalului.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate prin intermediul minisite-ului de prezentare , dar doar cu ştiinţa sa, numai următorilor destinatari: celorlalţi utilizatori ai portalului, înregistraţi sau doar vizitatori ocazionali; persoanelor cărora li se adresează conţinutul comercial, publicitar, al minisite-ului respectiv; altor persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, cu excepţia împuternicitului; oricărei autorităţi judecătoreşti sau cu scop coercitiv legal (organe de cercetare şi urmărire penală, servicii guvernamentale specifice, etc.)


Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele, etc., oferite de I.I. Beldiman D. Dumitru?

DA NU


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi formula o cerere scrisă, datată şi semnată, adresata operatorului I.I. Beldiman D. Dumitru, Vlădeşti, jud. Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. F38/619/2010, CUI 27064642, ce va fi considerata valabil comunicată prin scrisoare poştală cu confirmare de primire.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră vor putea fi transferate autorităţilor statelor membre în Uniunea Europeană, precum şi oricăror alte state internaţionale cu care România are încheiate Tratate de Cooperare Internaţională aflate în vigoare, în vederea exercitării unui control judiciar global pentru prevenirea activităţilor cu caracter fraudulos.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi despre aceasta cât mai curând posibil pentru a putea fi operate modificările de rigoare.
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială); această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.