Acord General de Utilizare


Cuprins

A. Preambul

B. Termeni

C. Prezentarea serviciilor oferite de către www.muncitorcalificat.ro

D. Tarifele serviciilor oferite de către muncitorcalificat.ro

E. Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

F. Drepturile şi obligaţiile muncitorcalificat.ro

G. Publicitate în cadrul portalului muncitorcalificat.ro

H. Clauze de exonerare

I. Diverse

J. Notificări

K. Dreptul la replică. Litigii. Legea aplicabilă


A. Preambul

După cum se poate observa, Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale site-ului muncitorcalificat.ro sunt prezentate sub forma unui acord de utilizare (numit de acum înainte "prezentul acord"). Prezentul acord se aplică site-ului nostru www.muncitorcalificat.ro, adresă web ce se constituie într-o baza de date de profiluri online ale utilizatorilor înregistrati în site, precum şi într-o bază de date cu anunţuri de tipul cererilor de ofertă de angajare în diferite proiecte din diverse domenii de activitate, publicate de utilizatori.

Acest acord de utilizare (numit de acum înainte "prezentul acord") conține reguli obligatorii aplicabile oricărei persoane care utilizează serviciile oferite de www.muncitorcalificat.ro.

Prezentul acord intră în vigoare imediat după ce ați confirmat acceptarea termenilor printr bifarea căsuţei "Am citit şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile, precum şi cu politica de confidenţialitate ale site-ului", care se află în josul formularului de înregistrare. Orice persoană care va dori sa utilizeze serviciile noastre pe Internet nu va avea dreptul de a folosi aceste servicii fără să-şi dea acordul pentru acceptarea prezentului acord. Acceptarea acestui acord vă obligă să respectați termenii stabiliți de către www.muncitorcalificat.ro.

În eventualitatea în care nu acceptați noii termeni ai prezentului acord, aveți dreptul de a-l refuza în mod unilateral, caz în care pierdeți automat dreptul de a utiliza serviciile oferite de www.muncitorcalificat.ro.

În cazul în care, totuși, continuați să utilizați serviciile site-ului nostru și după modificare, acest lucru înseamnă că ați acceptat pe deplin termenii prezentului acord, inclusiv modificările survenite.

Dacă aveți nelămuriri cu privire la conținutul prezentului acord, obligațiile prevăzute de acesta sau orice alte întrebari referitoare la modul de functionare al serviciilor oferite de www.muncitorcalificat.ro pe Internet, puteți întreba la adresa de mail office@muncitorcalificat.ro.


B. Termeni

1. Termeni Generali

Termenii: "www.muncitorcalificat.ro", "muncitorcalificat.ro", "site-ul", "portalul", " I.I. Beldiman D. Dumitru", "noi", "compania", "administratorul site-ului", "administratorul portalului" reprezinta I.I. Beldiman D. Dumitru şi serviciile sale oferite prin site-ul www.muncitorcalificat.ro

I.I. Beldiman D. Dumitru (întreprindere individuală), are sediul principal în jud. Vâlcea, localitatea Vlădeşti, nr. 234, şi este înregistrată la Registrul Comerţului cu Nr. ORC: F38/619/2010, CUI: 27064642.

Prin termenul "Utilizatorul" înţelegem toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează site-ul www.muncitorcalificat.ro, indiferent de motiv.

Termenii "Regulament", "Acord", "Contract", "Termeni şi condiţii de Utilizare" sunt folosiţi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Antivirus - produs software utilizat pentru a identifica şi furniza mijloacele informatice necesare eliminării viruşilor de pe sistemele infectate.

Banner - spaţiu publicitar afişat pe site, cu o dimensiune standard.

Baza de date - o colecţie de date corelate între ele, care se referă la un anumit aspect al realităţii şi destinat unui grup de utilizatori.

Brand personal - totalitatea elementelor care diferenţiază un individ şi îl fac să iasă în evidenţă, identificând şi punând accent pe valoarea lui unică, indiferent că este vorba de cea personală sau profesională. Prin dezvoltarea brandului personal se îmbunătăţeşte recunoaşterea ca expert în domeniul de activitate, se stabileşte o reputaţie şi credibilitate, uşurând astfel avansarea în carieră şi creşterea încrederii în sine.

Browser - program de navigare pe Internet, cu care se deschid paginile de Internet, pagini web, site-uri. Un browser definește conceptul de navigare pe internet, deoarece, în general, pentru a găsi ceva pe internet, pornim de la navigarea prin pagini web.

Categorie - diviziune a unui domeniu, în cazul portalului muncitorcalificat.ro.

Comunitate - domeniul portalului muncitorcalificat.ro ce reuneşte grupuri de oameni cu interese, credinţe sau norme de viaţă comune, oferindu-le o platformă unde aceştia pot interacţiona liber. Criteriul de structurare a comunităţii s-a făcut în funcţie de domeniu profesional al fiecărui utilizator. În momentul înscrierii Utilizatorul va putea să îşi aleagă domeniul în care va fi listat Minisite-ul său. Comunitatea muncitorcalificat.ro se vrea a fi o comunitate de profesionişti, destinată acelor oameni care vor să pună accentul pe brandul personal.

Cookie - un fişier text reţinut de PC de pe un anumit site, ce poate conţine date precum cele personale, folosite la înregistrări, date privitoare la preferinţele dumneavoastră în materie de pagini web, diverse opţiuni sau adresa dumneavoastră IP. Scopul lor este de a facilita navigarea (prin reţinerea datelor de logare, de exemplu) sau de a reţine anumite setări ale dumneavoastră (cum ar fi limba în care doriţi să fie afişat un site). Există însă şi anumite pericole în folosirea cookie-urilor, precum posibilitatea ca informaţiile personale să ajungă la persoane străine, astfel că este recomandat să le ştergeţi periodic (lucru ce poate fi realizat din meniul browser-ului).

Copyright - drept rezervat autorului sau editorului de a reproduce şi de a vinde o operă literară sau ştiinţifică.

Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Domeniu - numit şi domeniu web sau nume de domeniu, acesta se referă la un grup de calculatoare care folosesc o anumită reţea (sau un singur calculator), desemnate astfel printr-o adresă de genul "domeniu.com". În acest caz, numele de domeniu este "domeniu", iar ".com" este extensia sa, specificând scopul domeniului şi, respectiv, al Site-ului.

Domeniu portal - paginile principale ale portalului muncitorcalificat.ro: Biz, Fun, Comunitate, Locuri de muncă, Actualităţi.

Drept de autor - reprezintă ansamblul drepturilor subiective de ordin personal nepatrimonial şi de ordin patrimonial recunoscute prin lege autorilor operelor de creaţie intelectuală, literară, artistică, ştiinţifică, în scopul ocrotirii intereselor legitime ale creatorilor.

E-mail (Electronic Mail) - mecanism de comunicare online privat şi asincron care constă în transmiterea de mesaje text, aşa-numita poştă electronică (emiterea şi recepţia scrisorilor).

Firewall - sistem proiectat pentru a împiedica accesul neautorizat la un/o sistem/reţea privat/ă.

Firmă - numele sau denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează.

Footer - ultima parte a unui Site, care este separat de conţinut şi apare în partea de jos a website-ului. Acesta conţine de obicei linkurile din navigaţia primară, termenii şi condiţiile Site-ului, informaţii de copyright, pictograme pentru respectarea standardelor xhtml şi css, pictograme pentru rss şi informaţii de contact.

Header - (antet) partea de început a unui Site, care este separat de conţinut şi apare în partea de sus a website-ului. Elementele conţinute de obicei de header sunt: parte grafică cu elemente vizuale mai deosebite, logoul şi sloganul companiei, meniul cu navigaţia primară, autentificare user, căutare în site.

Servicii muncitorcalificat.ro - furnizarea către utilizator a accesului la date şi informaţii conţinute de portal, respectiv punerea la dispoziţie a platformei necesare înregistrării acestor date şi informaţii de către organizaţii şi utilizatori. În cazul muncitorcalificat.ro Site-ul pune la dispoziţie servicii gratuite.

Internet - reţea informatică mondială între computere conectate la diferite reţele locale.

Layout - formă de prezentare a unei pagini web, mai precis aranjarea elementelor în pagină, schema de culori folosite, aspecte funcţionale, imagini folosite, tot ceea ce încadrează conţinutul şi defineşte o pagină web.

Link - numit şi hyperlink, termenul desemnează un text sau o imagine care face legătura cu o altă pagină de Internet, o locaţie în aceeaşi pagină sau un document.

Membru - persoană care s-a înregistrat în portalul muncitorcalificat.ro.

Mesageria - zona din contul de administrare în care se primeşte corespondenţa şi în care se află mesajele expediate .

Motor de căutare (Search Engine) - sistem complex folosit pentru a căuta o resursă, specializat în căutarea resurselor web pe internet pornind de la cuvintele cheie furnizate de un utilizator.

Newsletter - publicaţie electronică regulată, transmisă prin email, care oferă ştiri sau informaţii (în general despre un singur topic) unui grup interesat de conţinutul acestuia.

Pagină web - un document HTML (Hypertext Markup Language) disponibil pe internet.

Portal de afaceri - platformă de lucru pe internet în care membrii interacţionează între ei în vederea promovării vânzării - cumpărării de produse/servicii, precum şi iniţierii de parteneriate, un catalog al firmelor din România, în care ele devin cunoscute publicului larg şi se cunosc între ele, care vrea să devină cât mai util activităţii mediului de business.

Profil profesional online - spaţiu virtual (pagina web) rezervat utilizatorului înregistrat (persoană fizică, societate comercială) unde acesta face publice informaţii proprii (descriere generală, produse şi servicii oferite, experienta profesionala, poza, colaboratori pe care îi are, proiectele pe care le-a executat, anunţurile personale cu cereri de ofertă de angajare, etc), pe care le poate modifica, actualiza oricând, cu ajutorul unui Panou de Control. Profilul professional online va avea o adresă de forma: www.muncitorcalificat.ro/comunitate/nume.

Proiecte – domeniul portalului muncitorcalificat.ro, unde pot fi găsite anunţuri cu cereri de ofertă de angajare în diferite proiecte din anumite domenii de activitate. Aceste anunţuri sunt publicate în mod gratuit de către utilizatorii înregistrati în site. Anunţurile sunt publicate pe categorii în funcţie de domeniul de activitate corespunzător acestora.

Publicitate online - totalitatea acţiunilor publicitare desfăşurate pe site-uri web, care au ca rezultat obţinerea unui câştig financiar, a unei notorietăţi crescute sau a creşterii cotei de piaţă.

RSS - abreviere pentru Really Simple Syndication, termenul desemnează o metodă folosită pentru colectarea știrilor de pe diverse site-uri. Se mai numeşte şi flux RSS şi este folosit de programe numite RSS readers pentru a aduce, de exemplu, ultimele știri pe un calculator.

Serviciu - acordarea către utilizator a accesului la date şi informaţii transmise de I.I. Beldiman D. Dumitru prin Internet, cu ajutorul acestui Site.

Site - spațiu în care sunt situate informații pe rețeaua de internet.

Spam - mesaje nesolicitate, nedorite, irelevante, trimise în special prin poşta electronică în cantităţi mari.

Subcategorie - diviziune a unei categorii.

Tarife - taxele pentru serviciul/serviciile solicitate.

Taxa pe valoare adaugată - impozit indirect datorat la bugetul statului.

Troian - programe care ascund o funcţie dăunătoare, acestea pot spiona parole sau alte date şi să le trimită pe internet.

Utilizator cu cont (înregistrat) - orice persoană care vizitează Site-ul în baza unui cont special, fiind identificat după numele de utilizator şi parola ce au fost alese anterior de către acesta, în timpul completării procesului de înregistrare.

Utilizator fără cont - orice persoana care viziteaza site-ul fara a se fi inregistrat in prealabil, respectiv fara a detine un cont de utilizator.

Vierme (worm) - virus care se răspândeşte mai ales ca ataşament la e-mail. Viermii pătrund şi prin golurile de securitate ale sistemelor de operare. Spre deosebire de alţi viruşi, nu are nevoie de alte fişiere gazdă pentru a se înmulţi.

Virus - program capabil de a se înmulţi, strecurându-se printre programele de pe un calculator sau dintr-o reţea şi provocând diverse efecte, de la unele inofensive, până la unele distructive.


2. Termeni Specifici

Profil Profesional Online - pagina personală a utilizatorului înregistrat.

Panou de Control - sectiune ce permite: administrarea profilului (Profilul Meu), administrarea mesageriei (Mesaje), publicarea anunturilor cu cereri de oferta de angajare (Proiect Nou), administrarea proiectelor (Proiecte Curente), acordarea de calificative (Calificative), setarea profilului (Setari Cont), invitarea prietenilor pe site (Invita prieteni)

Profilul Meu - pagină din cadrul secţiunii Panou de Control, ce permite editarea/modificarea datelor personale şi a informaţiilor legate de utilizator.

Mesaje - pagină din cadrul secţiunii Panou de Control, de unde este permisă gestionarea corespondenţei cu ceilalţi utilizatori ai portalului.

Intrari - subcategorie din secţiunea Panou de Control  > Mesaje, unde sunt afişate mesajele primite de la ceilalţi utilizatori, cu posibilităţile similare unei casute de e-mail (marcare ca citit/necitit, arhivare, ştergere).

Trimise - subcategorie din secţiunea Panou de Control  > Mesaje, unde sunt afişate mesajele trimise către ceilalţi utilizatori ai portalului.

Arhivate - subcategorie din secţiunea Panou de Control > Mesaje, unde sunt afişate mesajele arhivate.

Coş de gunoi - subcategorie din secţiunea Panou de Control > Mesaje, unde sunt afişate mesajele şterse.

Proiect Nou - pagină din cadrul secţiunii Panou de Control, ce permite publicarea unui nou anunţ cu cerere de ofertă de angajare într-un proiect dintr-un anumit domeniu de activitate.

Proiecte Curente - pagină din cadrul secţiunii Panou de Control, ce permite gestionarea si vizualizarea evolutiei proiectelor la care utilizatorul depune oferte in scopul unei eventuale angajari (Proiecte la care ofertez) şi a proiectelor în care doreste sa angajeze personal calificat pentru a le realiza (Proiectele mele).

Calificative - pagină din cadrul secţiunii Panou de Control, ce permite utilizatorului să acorde calificative, utilizatorilor pe care i-a angajat, dupa finalizarea proiectului, precum si vizualizarea calificativelor pe care acesta le-a primit sau le-a acordat in ultimile 6 luni.

Setari Cont - pagină din cadrul secţiunii Panou de Control, ce permite utilizatorului: să seteze vizibilitatea profilului, e-mailului, telefonului, adresei, miodul de interactionare cu ceilalti membri ai comunitatii, sa seteze mesageria, sa seteze newsletter-ul, sa seteze notificarile primite prin e-mail, sa schimbe parola, sa stearga contul.

Invită prieteni - pagină din cadrul secţiunii Panou de Control, ce permite utilizatorului sa invite pe www.muncitorcalificat.ro prietenii acestuia din lista de Gmail.

Ghid de Utilizare - pagină din cadrul secţiunii Panou de Control, ce permite utilizatorului sa afle şi să înveţe cum funcţionează şi cum se pot folosi serviciile şi funcţionalităţile pe care le oferă site-ul www.muncitorcalificat.ro

Anunţ cu cerere de ofertă de angajare - reprezinta un anunt publicat de un utilizator inregistrat al site-ului, care doreste sa primeasca oferte de la muncitori calificati in vederea angajarii unui specialist pentru  executia unui proiect.

Proiectele executate - proiecte finalizate de catre un utilizator, in ultimile 6 luni,

Proiecte Oferite - anunturiile cu cererile de oferta de angajare in anumite proiecte, in ultimile 6 luni.

Proiect deschis - proiect pentru care se asteapta depunerea de oferte in vederea angajarii unei personae califificate pentru a il realize

Proiect inchis - proiect pentru care nu se mai accepta depunerea de oferte, beneficiarul proiectului trebuie doar sa desemneze oferta castigatoare.

Proiect in lucru - proiect pentru care s-a desemnat o oferta castigatoare, iar castigatorul s-a apucat deja de executie.

Proiect finalizat - proiect care a fost deja executat de utilizatorul, a carui oferta a fost desemnata castigatoare.

Beneficiar - utilizatorul care publica anunturi cu cereri de oferta de angajare in diferite proiecte.

Angajator - utilizatorul care publica anunturi cu cereri de oferta de angajare in diferite proiecte.

Angaja - utilizatorul a carui ofertă a fost desemnată câştigătoare (titularul acesteia)

Oferta câştigătoare - oferta desemnată de beneficiar în maxim 3 zile din momentul în care proiectul a fost inchis, titularul acesteia fiind angajat sa realizeze proiectul respectiv


3. Butoane întâlnite pe Site

Înregistrează-te - permite inregistrarea in site;

Intră în Cont - permite accesarea site-ului prin introducerea user-ului si parolei;

Autentificare - permite accesarea site-ului prin introducerea user-ului si parolei;

Înscrie-te acum - permite inregistrarea in site;

Trimite unui prieten - permite trimiterea către o adresă de e-mail a unui mesaj predefinit prin care destinatarul este invitat să vizualizeze o anumită pagină din cadrul Site-ului.

Trimite mesaj - permite expedierea de mesaje între utilizatorii înregistraţi ai portalului.

Contactează - permite expedierea unui mesaj unui utilizator.

Adaugă la colaboratori/prieteni - permite adăugarea în lista de colaboratori a unui utilizator.

Acordă calificativ - permite acordarea unui calificativ utilizatorilor care au finalizat un proiect.

Propune ofertă - permite depunerea unei oferte, numai daca utilizatorul este logat


C. Prezentarea serviciilor oferite de către www.muncitorcalificat.ro

Portalul www.muncitorcalificat.ro pune la dipozitia utilizatoriilor sai o platforma online de administrare si gestionare a fortei de munca, in cadrul diferitelor proiecte, din diverse domenii de activitate. Astfel, in functie de necesitatiile fiecarui utilizator inregistrat in site, acesta poate depune oferte in vederea angajarii in proiecte potrivite calificarii acestuia, sau poate publica anunturi cu cereri de oferta de munca in diferite proiecte in vederea angajari de personal calificat pentru a-si putea finalize proiectul propriu.

    Fiecare utilizator, care detine un cont de utilizare in cadrul site-ului, beneficiaza de un profil profesional online (o pagina proprie), in cadrul unei comunitati de profesionisti,  cu un design predefinit si un URL de tipul www.muncitorcalificat.ro/comunitate/nume, profil ce poate fi administrat si personalizat foarte usor cu ajutorul unui "Panou de Control".


Serviciile pe care le oferă site-ul utilizatorilor înregistraţi sunt următoarele:

1. Posibilitatea de a beneficia de un profil profesional de promovare online şi de a face parte dintr-o comunitate de profeşionisti;

2. Posibilitatea publicării de anunţuri cu cereri de oferte de angajare în diferite proiecte, din diverse domenii de activitate (domenii deja definite în cadrul site-ului);

3. Posibilitatea depunerii de oferte pentru o eventuală angajare, într-un proiect potrivit calificării utilizatorului respectiv;

Pentru a beneficia de serviciile prezentate mai sus, utilizatorii trebuie doar sa se inregistreze in site si sa fie de acord cu Termenii si Conditiile de Utilizare, precum si cu Politica de Confidentialitate a Site-ului.

Principiul de functionare si utilizare al serviciilor oferite de www.muncitorcalificat.ro, precum si alte functionalitati ce sunt puse la dispozitia utilizatorilor sunt prezentate in sectiunea "Ghid de Utilizare" din "Panoul de Control". Astfel, utilizatorii vor fi de acord sa utilizeze serviciile puse la dispozitie de site, conform Ghidului de Utilizare.


D. Tarifele serviciilor oferite de către muncitorcalificat.ro

Serviciile oferite utilizatoriilor de către www.muncitorcalificat.ro sunt oferite în mod gratuit.


E. Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul să vizualizeze Site-ul pe monitorul calculatorului, să tipărească părţi ale conţinutului Site-ului pe suport de hârtie şi să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale.

Utilizatorul este responsabil de propriile acţiuni precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încarcă în mod public pe contul sau pe www.muncitorcalificat.ro.

Utilizatorul va completa informaţiile minime de identificare care să faciliteze o comunicare firească cu ceilalţi membri ai muncitorcalificat.ro. Utilizatorul va completa câmpurile obligatorii din formularele de pe site şi va fi de acord cu acest lucru, precum şi cu limitele impuse acestora de către administratorul site-ului, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului. Trebuie completate corect numele şi prenumele reale, precum şi orice alte date solicitate. Menţineţi şi înnoiţi, atunci când situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete, pentru a se asigura o interacţionare optimă între utilizatori. Dacă veţi furniza informaţii care nu sunt reale, inexacte sau incomplete, administratorul site-ului are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul dumneavoastră şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului său.

Utilizatorul nu poate avea adrese multiple în plus faţă de cele alocate prin înregistrare.

Utilizatorul care nu este logat în site sau care nu este înregistrat în site nu poate folosi anumite funcţionalităţi pe care le pune la dispoziţie site-ul şi anume: de exemplu sa depuna o oferta de angajare intr-un proiect, etc. Pentru aceste facilităţi utilizatorul trebuie să se logheze dacă are deja un cont sau dacă nu, să îşi configureze un profil professional online, inregistrandu-se in site. Un utilizator fără cont sau care nu este logat poate să acceseze site-ul, să vizualizeze conţinutul acestuia, să folosească funcţia „Trimite unui prieten", să contacteze muncitorcalificat.ro.

Utilizatorul este răspunzător de păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor şi a parolei sale. Va fi răspunzător de utilizarea înregistrării, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia sa. Utilizatorul este de acord să sesizeze administratorul site-ului, în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării sale. De asemenea, este de acord să folosească butonul de ieşire din contul său atunci când doreşte să părăsească Site-ul.

I.I. Beldiman D. Dumitru nu va fi răspunzătoare pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către utilizator.

Utilizatorul are următoarele obligaţii:

1. să furnizeze date adevărate, exacte şi complete despre propria persoană, aşa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului.

2. sa foloseasca serviciile oferite de muncitorcalificat.ro, conform instructiuniilor din Ghidul de Utilizare din Panoul de Control al Contului său.

3. să respecte câmpurile marcate ca obligatorii, precum şi limitele de caractere ale acestor câmpuri, aşa cum apar în formularele de pe site.

4. să nu publice material cu drept de autor, dacă nu este autorul sau daca nu are permisiunea autorului de a publica materialele respective.

5. să acţioneze în mod legal la fiecare accesare a site-ului sau la utilizarea serviciilor oferite.

6. să nu modifice, să nu distribuie, să nu transmită, să nu afişeze, să nu publice, să nu reproducă, să nu acorde licenţe, să nu creeze produse derivate, să nu transfere sau să vândă orice fel de informaţii sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui Site.

7. să nu folosească şi să nu permită vreunui terţ (şi să nu îl autorizeze) să folosească serviciile muncitorcalificat.ro pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare sau au un conţinut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, ameninţător, ori care încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau care este în orice alt mod ofensator.

8. să nu desfăşoare (şi să nu permită) activitatea de phishing, cracking sau hacking (viruşi, viermi, troieni, alte programe) deoarece orice violare a securităţii sistemelor sau reţelelor va atrage răspunderea civilă şi penală conform legislaţiei în vigoare.

9. să nu publice, transmită sau să facă referire la niciun fel de "joc piramidal" sau orice altă activitate menită a înşela încrederea unor alte persoane, precum şi orice activităţi similare unor fapte în privinţa cărora s-a probat în trecut potenţialul infracţional.

10. să nu publice, încarce, posteze, să difuzeze sau să transmită în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, "junk mail", "spam", scrisori în lanţ, sau orice altă formă de solicitări, precum şi date personale (nume, adrese, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalţi utilizatori (descrieri, pseudonim etc.), cu excepţia porţiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;

11. să nu publice sau să facă referire în nici un fel la mesaje care conţin informaţii confidenţiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu menţiunea "confidenţial" sau cu orice altă menţiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta preţul, imaginea sau valoarea de piaţă al unui produs sau serviciu.

12. să nu facă răspunzător şi să nu acţioneze muncitorcalificat.ro în justiţie atât cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului şi a internetului de către utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de muncitorcalificat.ro ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor condiţii.

13. să nu publice materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare, discriminatorii sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică sau faţă de orice alt terţ; să nu publice o imagine sau o afirmaţie explicit sexual sau cu conotaţii obscene; să nu promoveze consumul de alcool, ţigări şi droguri; să nu publice imagini sau texte care să încurajeze violenţa de orice fel (domestică, juvenilă etc.); să nu prezinte materiale pornografice sau care să încurajeze activităţi de prostituţie, trafic de persoane sau proxenetism; să nu posteze anunţuri (text şi/sau imagine) privind comercializarea în orice mod a armelor şi muniţiilor fără respectarea regimului lor juridic; să nu posteze anunţuri (text şi imagine) privind comercializarea în orice mod a medicamentelor sau a oricăror substanţe asimilate acestora, fără respectarea regimului lor juridic; să nu posteze anunţuri (text şi/sau imagine) referitoare la acte de terorism sau să facă propagandă la organizaţii de acest gen.

14. să accepte oricând, fără a fi anunţat în prealabil cu privire la acest lucru, spaţiile publicitare create sau pe care le va crea muncitorcalificat.ro în cadrul profilului său.

15. să respecte termenii şi condiţiile stabilite de muncitorcalificat.ro atunci când optează pentru inscrierea in portal si pentru utilizarea serviciilor oferite de acest portal.

16. utilizatorul va respecta urmatoarele reguli de creare si publicare a anunturilor cu cereri de angajare de specialisti in diferite proiecte, din diverse domenii de activitate:

16.1.Listarea anunturilor in categoria potrivita

Regula anunturile trebuie sa fie listate in categoria potrivita.

Anunturile ce nu respecta aceasta regula pot fi mutate in categoria potrivita sau sterse.

16.2. Obiectul anuntului

Un anunt trebuie sa aiba ca obiect o cerere de oferta de angajare a unui specialist pentru finalizarea unui proiect concret, cu descrierea si pretul aferent acestuia. Toate campurile marcate cu "steluta" din formularul "Proiect nou" trebuiesc completate in mod obligatoriu.

In descrierea anunturilor este interzis continutul (documente text, schite, fotografii) de genul:

- Nu este permisa crearea de reclame inselatoare.

- Reclamele pentru articole interzise sau care sa angajeze in practici ilegale si frauduloase in orice stat sau tara unde sunt afisate reclamele dvs.

- Reclamele nu pot contine, promova sau face referinta, la urmatoarele:

- Continut violent, intoleranta rasiala sau propaganda impotriva unui individ, grup sau - organizatie

- Continut pornografic

- Continut de piraterie/spargere a codurilor

- Medicamente interzise si obiecte utilizate pentru consumul, ascunderea sau producerea de droguri

- Continut vulgar excesiv

- Vanzarea sau promovarea retetelor de medicamente

- Vanzarea sau promovarea armelor sau munitiilor (de ex. arme de foc, cutite pentru lupta, pistoale de imobilizare)

- Orice alt continut care este ilegal, promoveaza activitatea ilegala sau incalca drepturile legale ale altor persoane

Anunturile care nu respecta regulile de mai sus, pot fi sterse de catre administratorul www.muncitorcalificat.ro

16.3. Anunturi si oferte fictive

Nu este permis ca un utilizator sa creeze si sa publice anunturi fictive, care nu sunt realiste.Nu este permis utilizatorilor sa depuna oferte care nu sunt realiste.

Acesti utilizatori care incalca aceasta regula pot fi stersi din baza de date a site-ului.

16.4. Preturi multiple

Utilizatorilor nu le este permis ca in descrierea sau titlul licitatiei sa introduca un alt pret decat cel inscris in campul special destinat pentru bugetul proiectului, din formularul de generare anunt.Anunturile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre administratorul site-ului.

16.5. Datele utilizatorului

Datele personale ale  acestuia cum sunt: telefon, e-mail, adresa pot fi vizualizate pe pagina de profil a utilizatorului, in cazul in care acesta le are setate ca publice. In caz contrar, datele utilizatorilor - de tip angajator, vor fi transmise prin e-mail doar utilizatorilor ale caror oferte au fost desemnate castigatoare intr-un proiect, pentru a se putea realiza legatura intre potentialul angajator si potentialul angajat.

16.6.  Informatiile jignitoare

Informatiile furnizate in titlul sau in descrierea articolului,sau in documentele atasate pentru prezentarea anuntului, in forumurile anunturilor sau a comentariilor asociate calificativelor nu pot fi obscene, jignitoare sau sa incalce intimitatea uneia dintre parti. Aceste comentarii vor fi sterse de catre administratorul site-ului, imediat ce vor fi depistate, iar utilizatorii risca sa le fie suspendat sau chiar sters contul de utilizare.

16.7. Manipularea cuvintelor cheie

Nu este permisa introducerea in titlul anuntului sau a descrierii acestuia de cuvinte cheie care nu au legatura directa cu continutul anuntului. Anunturile care incalca aceasta regula pot fi editate/sterse de catre administratorul sitului.

16.8. Multiplicarea anunturilor

Nu este permisa multiplicarea in mod excesiv a anunturilor introduse in cadrul sitului. Anunturile care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre administratorul site-ului.

16.9. Stabilirea unui buget rezonabil

Regula stabilirea bugetului unui proiect trebuie sa se incadreze in limitele bunului simt. Pretul rezonabil este considerat ca fiind pretul de piata la care proiectul respectiv poate fi realizat de alti utilziatori ai situ-lui, din cadrul altor situri de specialitate. Incalcari ale Politicii de Listare Un pret nerezonabil este strict interzis. Astfel de articole vor fi sterse. 

16.10. Descrierea falsa a anuntului

Descrierea anuntului trebuie sa fie in concordanta cu titlul acestuia si sa includa caracteristicile esentiale ale proiectului pentru care se cauta specialist in vederea angajarii. Articolele care incalca aceasta regula pot fi sterse de catre administratorul site-ului.

16.11. Link-uri

Utilizatorul nu are voie sa foloseasca urmatoarele link-uri:

- link-uri către alte site-uri ce promoveaza site-uri de genul www.muncitorcalificat.ro;

- link-uri către site-uri ce ofera acelasi tip de servicii;

- link-uri către site-uri care ofera servicii interzise de muncitorcalificat.ro;

- link-uri către site-uri pay per click/view

17. Utilizatorul va respecta urmatoarele reguli referitoare la depunerea ofertelor pentru un anunt de angajare in cadrul unui proiect:

17.1. Studiati cu mare atentie descrierea unui anunt

Daca descrierea unui anunt nu este clara, asigurati-va de clarificarea acestui aspect inainte de a face vreo oferta, luand legatura prin mesagerie cu utilizatorul care a publicat respectivul anunt si cerandu-i acestuia mai multe detalii. Facand o oferta pentru un proiect se subintelege ca sunteti de acord si capabil sa il finalizati.

17.2. Fiti vigilenti

Anunturile publicate prin intermediul site-ului muncitorcalificat.ro sunt proprietatea unor persoane. Aceasta accentueaza necesitatea de a va verifica cu mare atentie partenerul. Va sfatuim sa studiati foarte bine profilul utilizatorului care a publicat respectivul anunt. Numarul aflat intre paranteze langa numele unui utilizator, reprezinta calificativul acelei persoane, realizat pe baza comentariilor pe care ceilalti utilizatori le-au facut referitor la acesta. Calificativul reprezinta, practic, renumele acestui participant.

17.3. Fiti politicos cu ceilalti utilizatori

Tratati fiecare participant cu respectul cu care va asteptati sa fiti tratat. Cand trimiteti un mesaj, acordati timpul necesar scrierii unui mesaj complet, folosind formule de salut si incheiere. Fiti politicos cand va expuneti opiniile in legatura cu un proiect.

17.4. Depuneti oferte numai daca vreti cu adevarat sa va angajati intr-un proiect

Daca luati parte la o depunere de oferte, fiti sigur ca ati specificat si bugetul minim pentru care veti realize proiectul respectiv. Prin plasarea unei oferte pentru un proiect, se subintelege ca sunteti de acord sa va angajati sa-l realizati.

17.5. Luaţi cunoştinţă de toate detaliile proiectului

In cazul in care oferta dvs a fost desemnata castigatoare veti primi un mesaj cu date de contact ale angajatorului.

17.6. Contactaţi angajatorul

La primirea mesajului continand coordonatele partenerului Dvs. incercati sa-l contactati cat mai repede posibil. Fiti sigur ca puteti lua legatura cu acesta atat prin e-mail cat si prin telefon.

Utilizatorul este avertizat asupra riscurilor de a interactiona cu persoane rău intenţionate. muncitorcalificat.ro va incerca sa foloseasca mai multe tehnici de verificare a exactităţii informaţiilor furnizate de utilizatorii noştri înregistraţi pe Site, însă datorită faptului că verificarea utilizatorilor este dificilă, muncitorcalificat.ro nu poate şi nu confirmă identitatea fiecărui utilizator. Recomandăm folosirea diversele instrumente disponibile pe Site pentru a evalua persoana cu care interactionati.

Utilizatorul nu va folosi muncitorcalificat.ro pentru a trimite mesaje publicitare cu o frecvenţă nejustificat de mare, nu va crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagină cu pagină a conţinutului.

Utilizatorul nu are dreptul să publice material cu drept de autor, dacă nu este autorul sau dacă nu are permisiunea autorului de a publica materialul respectiv.

De asemenea, utilizatorul nu poate promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, furnizarea de informaţii despre modul de fabricare, achiziţionare sau asamblare a bombelor, grenadelor sau alte tipuri de arme şi crearea de site-uri tip "crush".

Utilizatorul întelege şi este de acord cu serviciile oferite, iar societatea nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru ştergerea, transmiterea sau salvarea greşită a setărilor personalizate. 


F. Drepturile şi obligaţiile muncitorcalificat.ro

Datorită faptului că nu suntem şi nu putem fi implicaţi în relaţiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor serviciilor muncitorcalificat.ro, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai multi utilizatori, I.I. Beldiman D. Dumitru (prin agenţii, administratorii şi angajaţii săi) este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legatură cu disputele.

I.I. Beldiman D. Dumitru nu are obligaţia legală de a controla informaţiile oferite de alţi utilizatori, disponibile pe site. Informaţiile altor persoane pot fi neplăcute, vătămătoare sau inexacte.

Materialul poate contine inexactităţi sau greşeli de scriere. I.I. Beldiman D. Dumitru nu îşi asumă responsabilitatea pentru veridicitatea şi exactitatea materialului de pe site. Utilizatorul prin acceptarea Regulamentului ia cunoștință şi este de acord cu faptul că singurul responsabil pentru forma, conţinutul sau exactitatea materialului conţinut sau plasat de pe site este doar el.

I.I. Beldiman D. Dumitru nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de către utilizatori.

I.I. Beldiman D. Dumitru acţionează ca un factor pasiv în distribuţia online şi publicarea informaţiilor furnizate de către utilizatori şi nu are obligaţia de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori. Dacă i se solicită de către un utilizator, compania poate investiga şi verifica afirmaţiile şi poate hotărî dacă informaţiile respective trebuie îndepărtate sau nu.

I.I. Beldiman D. Dumitru nu răspunde în faţa utilizatorilor site-ului în cazul unor asemenea situaţii. Societatea îşi rezervă dreptul de a îndepărta asemenea utilizatori şi de a le interzice accesul pe site datorită încălcării termenilor şi a condiţiilor sau a legii, sau îşi rezervă dreptul de a îndepărta informaţiile abuzive sau ilegale.

www.muncitorcalificat.ro nu este o agentie de resurse umane, de recrutare de persoane, de plasarea fortei de munca, nu este autorizat in acest sens si nici nu desfasoara activitati de acest gen, reprezinta o simpla baza de date cu profilurile unor utilizatori, precum si o baza de date cu anunturi publicate de utilizatorii inscrisi in site cu cereri de oferte de angajare in proiecte din diferite domenii de activitate (domenii socotite de către administratorul site-ului de interes major, cu cerere mare care sunt deja predefinite).

I.I. Beldiman D. Dumitru îşi poate asuma acţiuni sau măsuri în privinţa utilizatorului sau împotriva informaţiilor înregistrate de către acesta. Prin introducerea materialului în orice segment public sau privat de pe site, incluzând forumurile, concursurile îi garantaţi firmei I.I. Beldiman D. Dumitru dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) şi licenţa de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conţinutul (în întregime sau parţial), la scară internaţională sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiteţi oricărei persoane care este înregistrată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Totodată permiteţi oricărei persoane care nu este înregistrată să acceseze site-ul şi să vizualizeze conţinutul acestuia precum şi primirea de mesaje de la aceasta. Supus celor menţionate mai sus posesorul unui astfel de material publicat pe site îşi menţine orice drepturi care ar putea deriva de aici.

Apreciem mesajele clienţilor noştri şi venim în întâmpinarea comentariilor făcute de ei cu privire la serviciile noastre. Vă atenţionăm că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să ţinem cont întotdeauna de ideile creative, sugestii, invenţii sau materiale furnizate de utilizatori, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.

Orice material descărcat sau obţinut altfel prin Site se face pe riscul şi răspunderea fiecărui utilizator şi fiecare dintre aceştia este unic responsabil pentru daunele produse propriului său sistem digital sau pentru pierderea datelor cauzate de descărcărea respectivului material. Nicio recomandare sau informaţie, fie verbală sau scrisă, obţinută de un utilizator de la muncitorcalificat.ro nu reprezintă o garanţie dacă nu este stipulată expres aici.

În cazul nerespectării punctului E. al prezentului Regulament, I.I. Beldiman D. Dumitru poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende pentru o perioadă limitată/nelimitată sau să înceteze accesul utilizatorului la conţinutul Site-ului sau la o parte a acestui conținut.


G. Publicitate în cadrul portalului muncitorcalificat.ro

În cadrul portalului, pe toate paginile site-ului muncitorcalificat.ro dar şi pe profilurile utilizatorilor, pot fi adăugate, oricând, spaţii publicitare, de orice dimensiune, care pot fi închiriate de către muncitorcalificat.ro anumitor clienţi, pentru a efectua diferite campanii publicitare.

muncitorcalificat.ro va putea adăuga, oricând, fără a anunţa cu privire la aceast lucru, spaţii publicitare, pe profilurile utilizatorilor. Spaţiile publicitare sunt reprezentate de: bannere, afişe, anunţuri, texte, reprezentări grafice, anunţuri Google, video, flash, imagini cu sunet, etc.

Tarifele pentru închirierea acestor spaţii publicitare vor fi negociate cu fiecare client în parte, şi se va încheia un contract de publicitate cu aceştia. În urma acestui contract muncitorcalificat.ro va afişa reprezentarea grafică, textul, banner - ul, afişul pe care îl primeşte de la client în spaţiul publicitar închiriat de client, pe o anumită perioada de timp şi se vor stabili şi alte condiţii, în funcţie de caz.

muncitorcalificat.ro nu va verifica în nicio formă tipul şi scopul campanilor publicitare pe care le vor face clienţii săi în momentul în care vor închiria spaţii publicitare în interiorul site-ului, nu îşi asumă răspunderea că aceste campanii publicitare sunt în acord cu legislaţia în vigoare sau orice lege naţională sau internaţională.

muncitorcalificat.ro nu îşi asumă răspunderea pentru ceea ce sugerează un afiş (banner, anunţ), pentru reprezentarea grafică postată într-un spaţiu publicitar de un client sau pentru conţinutul textului afişat într-un spaţiu publicitar de un client, clientul fiind deplin răspunzător de acest lucru.

muncitorcalificat.ro va rula, când se va ivi ocazia, campanii publicitare şi promoţii în cadrul portalului.

Corespondenţa, afacerile sau participarea în promoţii ale companiilor de publicitate găsite pe sau prin intermediul portalului, inclusiv plăţi sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii sunt numai în responsabilitatea dumneavoastră şi a acestor campanii. Portalul muncitorcalificat.ro nu este răspunzător şi nu va fi tras la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel prezent sau eventual, cert sau incert, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezenţa unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale portalului. 


H. Clauze de exonerare

Prin acceptarea utilizării acestui site, utilizatorul declară în mod expres şi implicit că înţelege şi că este de acord că utilizarea Site-ului se face pe propria răspundere.

I.I. Beldiman D. Dumitru se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la garanţiile indirecte de vânzare sau în conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

I.I. Beldiman D. Dumitru nu va răspunde pentru nerespectarea sau întreruperea conţinutului său serviciilor livrate prin Site generate de fenomene naturale, forţe sau cauze care nu depind de noi, inclusiv căderi de Internet sau defecţiuni ale echipamentului digital, de telecomunicaţii sau de alt tip, pene de curent electric, greve, conflicte de muncă, revolte, insurecţii, tulburări civile, lipsa materialelor sau a forţei de muncă, incendii, inundaţii, furtuni, explozii, intemperii, război, acţiuni guvernamentale sau incapacitatea terţilor.

I.I. Beldiman D. Dumitru nu va răspunde pentru niciun fel de daune speciale, directe, indirecte, punitive, incidentale sau de consecinţă, chiar şi stipulate în Acord, inclusiv daune pentru pierderi de profit sau economii, suspendări ale afacerii pe termen limitat sau nelimitat, pierderea informaţiilor, neglijenţă, pagubă, sau pentru alte daune rezultate din următoarele situaţii:

 • incapacitatea de a utiliza Site-ul;
 • defecte ale bunurilor, mostrelor, datelor, informaţiilor sau serviciilor cumpărate sau obţinute de la un utilizator sau de la un terţ furnizor prin Site;
 • încălcarea dovedită a drepturilor terţilor, care susţin că fabricarea, importul, distribuţia, oferta, expunerea, cumpărarea, vânzarea şi/sau utilizarea produselor sau serviciilor oferite şi prezentate pe Site încalcă sau se presupune că ar încalca drepturile lor;
 • accesul neautorizat al terţilor la date sau informaţii private ale oricărui utilizator ;
 • declaraţiile sau comportamentul oricărui utilizator al Site-ului ;
 • securitatea modalităţii de plată a serviciilor oferite contra cost;
 • orice probleme legate de Serviciile Plătite, inclusiv neglijenţa.

Astfel, utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau ale reţelei de pe care accesează Site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului Site-ului. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la Site sau prin intermediul serviciilor Site-ului nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în prezentul Acord.

I.I. Beldiman D. Dumitru nu oferă nicio garanţie că:

 • informaţiile vor împlini toate cerinţele utilizatorului;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor Site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • produsele, serviciile, informaţiile sau alte materiale cumpărate sau obţinute de beneficiari prin intermediul Site-ului, vor satisface toate cerinţele;
 • funcţionalităţile pe care le pun la dispoziţie pachetele de servicii (mesagerie, cereri de ofertă, aplică loc de muncă etc.)
 • orice eroare de program va fi corectată.

I.I. Beldiman D. Dumitru urmează campanii publicitare şi promoţii atât prin bannere afişate pe Site cât şi prin mailuri trimise către utilizatorii serviciului muncitorcalificat.ro. O dată cu începerea folosirii facilităţilor şi serviciilor puse la dispoziţie, acordaţi Site-ului dreptul de a rula astfel de campanii publicitare sau promoţionale. Tipul, modul şi mărimea spaţiului alocat pentru publicitate de către muncitorcalificat.ro poate fi schimbat de către I.I. Beldiman D. Dumitru în orice moment, fără nici o notificare prealabilă a utilizatorilor în acest sens. Corespondenţa, afacerile sau participarea în promoţii ale companiilor de publicitate găsite pe, sau prin intermediul Site-ului, inclusiv plăţi sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii, cad numai în responsabilitatea utilizatorului şi a respectivei companii. Utilizatorul este de acord că site-ul muncitorcalificat.ro nu este răspunzător şi nu va fi tras la răspundere pentru pierderi sau prejudicii de orice fel, rezultate din astfel de relaţii sau rezultate din prezenţa unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare de pe site.

Site-ul nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, nu este nici responsabil asupra conţinutului paginilor la care se face trimitere din interiorul său.

muncitorcalificat.ro sau terţe părţi pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri sau alte resurse. Deoarece I.I. Beldiman D. Dumitru nu are niciun control asupra acestor site-uri sau resurse, utilizatorul ia cunoştinţă şi este de acord prin Acord că firma nu este responsabilă de disponibilitatea acestora şi nu garantează pentru niciun conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse. Mai mult, utilizatorul este de acord ca aceasta să nu fie responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe, sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.


I. Diverse

I.I. Beldiman D. Dumitru nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizaţi companiei (inclusiv observaţiile şi sugestiile) sau pe care le postaţi, încărcaţi sau trimiteţi site-ului muncitorcalificat.ro. Totuşi, transmiţând aceste materiale, dvs. sunteţi de acord să acordaţi I.I. Beldiman D. Dumitru permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: distribuie, transmită, copieze, publice, reproducă, modifice şi să le traducă; de a menţiona numele dvs. în legătură cu materialul pe care l-aţi transmis; dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener muncitorcalificat.ro. Nu se vor pretinde şi nici acorda nici un fel de compensaţii pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. I.I. Beldiman D. Dumitru nu are obligaţia de a posta pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de dvs. I.I. Beldiman D. Dumitru are de asemenea dreptul să şteargă materialul dvs. în orice moment şi fără a avea nevoie de un motiv în acest sens.

Legături către alţi furnizori de informaţii sau servicii.

Site-ul muncitorcalificat.ro poate furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece I.I. Beldiman D. Dumitru nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că firma I.I. Beldiman D. Dumitru nu este responsabilă de disponibilitatea acestora, nu garantează şi nu este responsabilă pentru nici un conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că I.I. Beldiman D. Dumitru nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

Generalităţi

Site-ul este îndreptăţit, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, să schimbe termenii prezentului Acord. Atunci când aceşti termeni se vor modifica, Site-ul va notifica prin intermediul emailului şi prin publicarea în prima pagina a sa a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site şi folosirea serviciilor noastre după acest moment implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni şi condiţii. De asemenea, unele servicii oferite de Site pot face obiectul unor termeni diferiţi, care vor fi afişaţi în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesaţi înainte de folosirea serviciului.


J. Notificări

Orice notificare către Site, indiferent de conţinutul ei, trebuie trimisă în scris, prin intermediul poştei la adresa menţionată în prezentul document.


K. Dreptul la replică. Litigii. Legea aplicabilă

Orice persoană fizică sau juridică care se consideră lezată, în orice fel, prin materiale, informaţii şi opinii postate pe Site are asigurat dreptul legal la replică, la cererea sa explicită, dacă îndeplineşte condiţiile stipulate în capitolul E.

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor Site-ului şi ale proprietarului, prevăzute de prezentul act, precum şi toate efectele juridice pe care le produce el vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Acordul va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţele române competente.