Înapoi 01.02.2012 20:05

Interpreţi de conferinţă


Direcţia Interpretare a Parlamentului European nu oferă instruire elementară pentru lingviştii care doresc să se specializeze în interpretare de conferinţă deoarece, conform principiului subsidiarităţii, aceasta este responsabilitatea autorităţilor naţionale din statele membre.


Dacă aveţi deja o calificare în interpretare de conferinţă şi combinaţia dumneavoastră de limbi este relevantă pentru instituţie, atunci vă puteţi gândi să vă înscrieţi pentru un test de acreditare sau un concurs deschis (consultaţi Interpretând pentru Europa).


Transmiterea cu fidelitate, în toate limbile oficiale şi în timp real, a discursurilor rostite de deputaţi: aceasta este principala sarcină a interpreţilor din Parlamentul European. Sunt prevăzute servicii de interpretare pentru toate reuniunile multilingve organizate de către organele oficiale ale instituţiei.


Dacă sarcina traducătorilor este aceea de a produce diferitele versiuni lingvistice ale documentelor scrise, interpreţii sunt aici pentru a face ca reuniunile să se desfăşoare ca şi cum toţi ar vorbi aceeaşi limbă.


Direcţia Generală Interpretare şi Conferinţe a Parlamentului European angajează în jur de 430 de interpreţi funcţionari şi poate recurge la o rezervă de aproximativ 2500 de interpreţi externi (interpreţi de conferinţă auxiliari), la care face adesea apel pentru a-şi satisface nevoile.


Se face apel la serviciile de interpretare, în special pentru:


- şedinţele plenare;


- reuniunile comisiilor parlamentare, ale delegaţiilor parlamentare şi ale adunărilor parlamentare paritare;


- reuniunile grupurilor politice;


- conferinţele de presă;


- reuniunile organelor interne de decizie ale Parlamentului (Biroul, Conferinţa preşedinţilor etc.).


În timpul sedintelor plenare, în care interpretarea simultană se realizează în si din toate limbile oficiale ale Uniunii, sunt mobilizați între 800 și 1000 de interpreți. Pentru celelalte reuniuni, interpretarea este asigurată, în general, în funcție de nevoi, din ce în ce mai des și în alte limbi decât cele oficiale.


În principiu, fiecare interpret lucrează din limba sursă spre limba sa maternă. Însă, având în vedere cele 506 combinaţii lingvistice posibile (23x22 limbi), nu este întotdeauna uşor de găsit o persoană capabilă să interpreteze folosind o anumită combinaţie de limbi. În acest caz, se recurge la un sistem de tip releu care constă în interpretarea dintr-o limbă în alta, trecând printr-o a treia, limba pivot.


Tipurile de interpretare utilizate în Parlamentul European


Consolă pentru interpretare


Interpretare consecutivă


Interpretul reproduce discursul în integralitatea sa, după terminarea intervenţiei. Acesta se poate servi, eventual, de notiţe. Din cauza constrângerilor legate de timp, se recurge rar la această tehnică atunci când sunt utilizate mai mult de două limbi de lucru.


Interpretare simultană


Interpretul, aflat într-o cabină specială, urmăreşte discursul cu ajutorul căştilor şi traduce într-un microfon pe măsură ce are loc intervenţia.


Chuchotage


Chuchotajul este o variantă a interpretării simultane. Interpretul urmăreşte intervenţia şi traduce în imediata apropiere a delegatului său.


Cu excepţia întâlnirilor private şi a misiunilor din afara oraşelor Bruxelles şi Strasbourg, reuniunile parlamentare se desfăşoară, aproape în totalitate, folosind interpretarea simultană, în săli echipate cu cabine speciale.


Interpreţii lucrează în echipe de 2-3 persoane, în funcţie de numărul limbilor de lucru. În general, interpreţii traduc din cel puţin trei limbi spre limba lor maternă. Pentru unele limbi, interpreţii lucrează şi din limba lor maternă spre o altă limbă (interpretare bi-activă).


Cabinele de interpretare


În sediile oficiale ale Parlamentului European, toate sălile de şedinţe sunt echipate cu cabine de interpretare care corespund normelor internaţionale. Acestea sunt izolate fonic, climatizate, bine iluminate şi echipate cu scaune ergonomice. Cabinele trebuie să le permită interpreţilor să urmărească desfăşurarea conferinţei. În cazul în care nu există cabine fixe (de exemplu în misiune), interpreţii lucrează în cabine mobile pentru interpretare simultană.


Cariera de interpret


Pentru a lucra la Parlamentul European, un interpret trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


- să fie titularul unei diplome universitare recunoscute de interpret de conferinţă sau


- să fie titularul unei diplome universitare recunoscute în orice domeniu şi al unei diplome postuniversitare în interpretare de conferinţă sau


- să fie titularul unei diplome universitare recunoscute în orice domeniu şi să poate atesta experienţa în domeniul interpretării de conferinţă, consecutive şi simultane, (a nu se confunda cu interpretarea pentru tribunale, reuniuni restrânse etc.)


Pentru a-şi satisface nevoile, dar şi pentru a dispune de un anumit grad de flexibilitate, Parlamentul European angajează atât interpreţi funcţionari, cât şi interpreţi independenţi (free-lance).


Deşi se acordă aceeaşi importanţă tuturor limbilor oficiale ale Uniunii Europene, cunoaşterea unei limbi „rare” reprezintă un atu indiscutabil. Tot un atu este şi capacitatea de a interpreta atât din limba maternă, cât şi înspre aceasta. Combinaţiile lingvistice ar trebui, de asemenea, să includă limbile de largă circulaţie, precum engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola, în special pentru interpretarea de tip „retur”.


 


Interpret funcţionar la Parlamentul European


Instituţiile Europene organizează concursuri pentru recrutarea interpreţilor funcţionari prin intermediul Oficiului European pentru Selecţia Personalului (EPSO), atunci când există posturi disponibile. Concursurile destinate celor care doresc să devină funcţionari ai Parlamentului European sunt publicate pe site-ul EPSO.


Condiţiile care trebuie îndeplinite sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, unde figurează anunţul concursului, instrucţiunile detaliate privind procedura, precum şi formularul oficial de candidatură.


Tot în Jurnalul Oficial sunt menţionate condiţiile de recrutare, limbile necesare şi conţinutul exact al probelor de concurs. Aceste elemente sunt stabilite pentru fiecare concurs în parte, în funcţie de nevoile serviciului de interpretare.


Interpret independent pentru Parlamentul European


Persoanele interesate îşi pot depune candidatura pentru a da un test de interpretare, ceea ce le va permite, eventual, să fie înscrise pe lista interpreţilor de conferinţă auxiliari la care instituţiile europene vor face apel.


Testele de interpretare consecutivă şi simultană pentru interpreţii independenţi sunt organizate la nivel interinstituţional, de către serviciile de interpretare ale celor trei instituţii: Parlamentul European, Comisia Europeană şi Curtea de Justiţie. Din juriu fac parte reprezentanţi ale acestor trei instituţii.


Candidaţii care au reuşit testul sunt înscrişi pe o listă comună de interpreţi independenţi, acreditaţi pe lângă cele trei instituţii. Condiţiile exacte şi formularul de candidatură sunt disponibile doar pe pagina de internet interinstituţională: Interpret pentru Europa.


Alte posibilităti


Dacă sunteţi interesat(ă) în a deveni un interpret de conferinţă, însă nu aveţi încă o calificare, o serie de universităţi din Europa oferă cursuri care culminează cu obţinerea unui titlu de calificare în traduceri şi interpretare. Pentru a obţine o listă a universităţilor care oferă cursuri de zi accesaţi această legătură.


Aşadar, dacă aveţi deja o diplomă în orice domeniu, dar doriţi totuşi să studiaţi pentru a deveni interpret de conferinţă, poate vă interesează să ştiţi că acest «Master European» este oferit într-o serie de instituţii de învăţământ superior.


Posturile permanente


DG Interpretare angajeaza atât personal administrativ, cât si personal lingvistic (interpreti). Pentru a ocupa un post la aceasta directie, se vor urma aceleasi reguli ca la ocuparea oricarui alt post permanent în cadrul Comisiei Europene. Pentru a se garanta accesul egal al tuturor cetatenilor Uniunii Europene la aceste posturi, recrutarea se realizeaza printr-un proces de selectie bazat pe concursurile deschise, candidatii reusiti fiind pusi pe liste de rezerve. Personalul administrativ si interpretii sunt recrutati dintre persoanele de pe aceste liste, de obicei la gradele inferioare (pentru interpreti este vorba de AD5). Daca doriti sa urmati o cariera ca traducator, consultati pagina de recrutare a serviciilor de traducere.


Concursurile deschise pentru interpreti se organizeaza în functie de nevoile de recrutare din diferite unitati de interpretare. Pentru a putea participa la aceste concursuri, trebuie îndeplinite o serie de cerinte, mai ales în ceea ce priveste studiile si profilul lingvistic - (adica limbile pasive solicitate de unitatile de interpretare). Testul cuprinde mai multe probe, în primul rând probele de interpretare consecutiva si simultana spre limba materna si, daca este cazul, si spre o limba de retur; recum si probe de natura ne-lingvistica.


 


În mod exceptional, pentru a se face fata unor nevoi speciale sau urgente, interpretii pot fi recrutati si ca agenti temporari.


Interpretii liber profesionisti


Parlamentul European, Comisia Europeana si Curtea Europeana de Justitie dispun fiecare de un serviciu de interpretare propriu, însa recrutarea interpretilor permanenti si selectia interpretilor liber profesionisti se realizeaza în comun.


Interpretii stagiari


DG Interpretare nu ofera stagii pentru interpreti, însa colaboreaza strâns cu mai multe scoli de interpretare  [213 KB] .


Testele de acreditare pentru interpretii liber profesionisti din tarile candidate


- Daca doriti sa va înscrieti la un astfel de concurs, consultati pagina dedicata acreditarii interpretilor liber profesionisti.


- Daca ati completat deja formularul electronic de înscriere, va rugam sa nu mai repetati operatiunea.


- Toate documentele se vor trimite la adresa indicata pâna la termenul stabilit.


- Va amintim ca puteti înainta cererea de înscriere în orice moment, chiar daca în momentul respectiv nu sunt programate teste de acreditare.


Statutul Curții de Justiție și regulamentul său de procedură stabilesc un regim lingvistic strict, întemeiat pe noțiunea de limbă de procedură.


În principiu, limba de procedură este aleasă de reclamant dintre cele 23 de limbi oficiale* ale Uniunii Europene. Pentru a se permite accesul efectiv al părților la justiție, este absolut necesar ca acestea să se poată exprima în propria limbă, ceea ce garantează accesul egal al tuturor cetățenilor la justiția comunitară. Iată de ce trebuie să se asigure interpretarea simultană a şedinţelor publice.


Pentru ședințele publice în fața Curții, a Tribunalului și a Tribunalului Funcției Publice ale Uniunii Europene, interpretarea simultană este asigurată de Direcția de interpretare, care se compune din aproximativ 70 de interpreți permanenți. În funcție de necesități, se face apel și la interpreți independenţi experimentați.


 


Alcătuirea echipelor de interpreți se face în funcție de limba de procedură, de limba statelor membre reprezentate în ședință, precum și de nevoile de interpretare ale completului de judecată și ale eventualelor grupuri de vizitatori. Meseria de interpret nu este asimilabilă celei de traducător. Interpretarea nu înseamnă traducerea literală a unui text scris în prealabil, ci redarea fidelă a unui mesaj exprimat oral într-o altă limbă decât cea a oratorului. Astfel, interpretul lucrează în timp real și în simbioză cu oratorul și cu destinatarul pledoariei.


A se vedea și: 


Îndrumări pentru susținerea pledoariilor


Regimul lingvistic


Toate informațiile administrative destinate agenților interpreți de conferință (AIC) ( en / fr ) pot fi găsite pe Webcalendar (apăsați butonul „Curtea de Justiție")


Contact: interpret@curia.europa.eu


 


Surse: http://ec.europa.eu/dgs/scic/become-an-interpreter/index_ro.htm


          http://www.europarl.europa.eu/multilingualism/career_of_interpreter_ro.htm


          http://www.europarl.europa.eu/


          http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_12357/


Vezi comentarii | Comentează | Înapoi