Înapoi 01.11.2011 11:55

Legislatia Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

Legislatia Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

Legea 132/1999
republicata, privind infiintarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

Legea 559/2004 pentru modificarea si completarea Legii 132/1999

Ordinul Nr. 307/4275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

Legislatia formarii profesionale a adultilor


OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata

OG nr. 76/2004
pentru modificarea si completarea OG nr. 129/2000

HG nr. 522/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor

HG nr. 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr. 522/2003

HG nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr.522/2003

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si la ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 80/3.328/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor (nr. 353/5.202/2003)

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 77/3.327/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor (nr. 501/5.253/2003)

Ordinul nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 81/3.329/2005 pentru pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale


Alte acte normative privind formarea profesionala a adultilor

Codul Muncii al Romaniei -
text actualizat la data de 22.12.2005, avandu-se în vedere urmatoarele acte: Legea nr. 480/2003, Legea nr. 541/2003, O.U.G. nr. 65/2005, Legea nr. 371/2005

Legea nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de munca

HG nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca

HG nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua, 2005-2010

Ordinul nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobândita în strainatate, în afara sistemului de învatamânt, de cetateni români sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinând Spatiului Economic European

Ordinul nr. 27/2005 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003

Ordinul nr. 410/2005 privind modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003

Vezi comentarii | Comentează | Înapoi