Înapoi 22.09.2011 12:16

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) recruteaza Specialist COOPERARE SI GESTIONAREA AJUTORULUI PENTRU TARILE TERTE – EPSO/AD/229/11

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) organizeaza concurs general ce consta intr-o selectie pe baza de dosare si in sustinerea unor examene in vederea constituirii unei liste de rezerva pentru recrutarea de administratori (AD 6), pentru functia de Specialist COOPERARE SI GESTIONAREA AJUTORULUI PENTRU TARILE TERTE – EPSO/AD/229/11.

Concursurile au ca obiect constituirea unor liste de rezerva pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutiilor europene.

Numarul candidatilor care vor fi inscrisi pe lista de rezerva: 45.

Observatii: Nu va puteti inscrie decat la unul dintre cele 3 concursuri de specilisti disponibile.

Natura atributiilor

Functionarii vor trebui sa indeplineasca sarcini in domeniul cooperarii pentru dezvoltare, conform descrierii prezentate, cu titlu indicativ, in cele ce urmeaza:

- contribuirea la elaborarea politicilor de dezvoltare, inclusiv a politicilor sectoriale, si a dialogurilor de politica cu partenerii si partile interesate relevante;

- participarea la identificarea si formularea proiectelor si a programelor de cooperare pentru dezvoltare, inclusiv pregatirea propunerilor si a acordurilor de finantare;

- gestionarea operationala a proiectelor si a programelor de cooperare pentru dezvoltare, inclusiv intocmirea mandatului, procedurile de ofertare, contractarea si supravegherea punerii in aplicare a contractelor, inclusiv aprobarea rapoartelor, platilor si incheierea de contracte;

- gestionarea operationala a programelor (generale si sectoriale) de sprijin bugetar a cooperarii pentru dezvoltare;

- monitorizarea si evaluarea proiectelor si a programelor de cooperare pentru dezvoltare;

- stabilirea de contacte cu toti actorii relevanti din domeniul cooperarii pentru dezvoltare, precum omologi guvernamentali, organizatii internationale si regionale, state membre si societatea civila;

- conducerea unei mici echipe de colaboratori;

- activitati de cooperare pentru dezvoltare in cadrul unei diviziuni operationale a unei delegatii a Uniunii Europene.

Prin semnarea actului de candidatura, candidatul se angajeaza sa se supuna obligatiei de a-si exercita functia intr-o delegatie (in principal in tarile in curs de dezvoltare) a Uniunii Europene, in eventualitatea in care este recrutat. Recrutarea are in vedere posturi in cadrul Comisiei.

Conditii specifice:

Calificari si diplome

Un nivel de studii care sa corespunda unui ciclu complet de studii universitare de cel putin patru ani, absolvit cu o diploma in una sau mai multe discipline dintre cele enumerate in continuare: inginerie, dezvoltare rurala, agronomie, pescuit, gestiune silvica, mediu, resurse naturale, schimbari climatice, energie, invatamant, sanatate, economie, drept, stiinte sociale, administrarea afacerilor, dezvoltare. SAU

Un nivel de studii care sa corespunda unui ciclu complet de studii universitare de cel putin trei ani, absolvit cu o diploma in una sau mai multe discipline dintre cele enumerate in continuare: inginerie, dezvoltare rurala, agronomie, pescuit, gestiune silvica, mediu, resurse naturale, schimbari climatice, energie, invatamant, sanatate, economie, drept, stiinte sociale, administrarea afacerilor, dezvoltare si urmat de o experienta profesionala in raport cu natura atributiilor de cel putin un an.

NB: Experienta profesionala de cel putin un an face parte integranta din diploma si nu poate fi inclusa in calculul numarului de ani de experienta profesionala cerut mai jos.

Experienta profesionala

Experienta profesionala de cel putin 6 ani in domeniul cooperarii pentru dezvoltare, in unul sau mai multe sectoare dintre cele enumerate in continuare: macroeconomie, gestionarea finantelor publice, reforma sectorului public, sectorul privat, comert, integrare regionala, mediu si resurse naturale, schimbari climatice, energie, infrastructura, transport, apa, dezvoltare rurala, securitate alimentara, reducerea riscului de dezastre, agricultura, silvicultura, pescuit, guvernanta, drepturile omului, alegeri, parlament, sistemul judiciar, sanatate, invatamant, coeziune sociala, egalitate de sanse, copii, populatii indigene, descentralizare si autoritati locale.

Cel putin patru din cei sase ani de experienta trebuie sa fi fost dobanditi ca urmare a participarii in cadrul unui proiect sau program intr-o tara in curs de dezvoltare, din care doi ani ca responsabil de echipa.

Aceasta experienta profesionala este considerata relevanta numai daca a fost dobandita dupa obtinerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs.

Cunostinte lingvistice

Limba 1 – Limba principala

Cunoasterea temeinica a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Limba 1 – A doua limba (obligatoriu diferita de limba 1)

Cunoasterea satisfacatoare a limbii engleze, franceze sau germane.

Criterii de selectie

In cadrul selectiei pe baza de dosare, criteriile urmatoarele vor fi luate in considerare de catre comisia de evaluare:

1. Cunoasterea uneia sau a mai multor limbi din cele enumerate in continuare (acestea pot fi limba principala si/sau limba secundara): engleza, franceza, portugheza sau spaniola [nivel minim obligatoriu: B2 din Cadrul European comun de referinta pentru limbi (CEF)].

2. Diploma sau certificat suplimentar in unul dintre urmatoarele domenii relevante pentru natura atributiilor: inginerie, dezvoltare rurala, agronomie, securitate alimentara, reducerea riscului de dezastre, pescuit, gestiune silvica, mediu, resurse naturale, schimbari climatice, energie, invatamant, sanatate, economie, drept, stiinte sociale, administrarea afacerilor, studii de dezvoltare.

3. Experienta ca urmare a activitatii desfasurate la sediul unei organizatii internationale sau al unei agentii/minister de ajutor bilateral.

4. Experienta de lucru suplimentara dovedita (pe langa cerinta cu privire la cei 4 ani prevazuta de la punctul 3 de mai sus) in gestionarea proiectelor sau a programelor in tarile in curs de dezvoltare.

5. Experienta de lucru in reprezentanta unei organizatii bilaterale sau multilaterale la nivel de tara (delegatia UE, ambasada unui stat membru UE/biroul unei agentii de dezvoltare, birou regional al ONU sau echivalent).

6. Experienta de lucru suplimentara dovedita (pe langa cerinta privind cei 2 ani prevazuta la punctul 3) ca responsabil de echipa.

7. Experienta de lucru cu diferite modalitati de furnizare a ajutorului, de exemplu abordare proiect, programe de sprijinire a politicilor sectoriale si/sau de sprijinire a bugetului.

8. Experienta in elaborarea politicilor si a orientarilor pentru organizatiile bilaterale si/sau multilaterale.

9. Experienta de lucru cu aspecte transversale: democratie, egalitate de sanse, sustenabilitatea mediului si schimbarile climatice, buna guvernanta si drepturile omului, drepturile copilului si populatiile indigene, precum si HIV/SIDA in proiectele sau programele de cooperare pentru dezvoltare.

10. Experienta de lucru in cateva dintre urmatoarele sectoare: macroeconomie, gestionarea finantelor publice, reforma sectorului public, sectorul privat, comert, integrare regionala, mediu si resurse naturale, schimbari climatice, energie, infrastructura, transport, apa, dezvoltare rurala, securitate alimentara, reducerea riscului de dezastre, agricultura, silvicultura, pescuit, guvernanta, drepturile omului, alegeri, parlament, sistemul judiciar, sanatate, invatamant, coeziune sociala, egalitate de sanse, copii, populatii indigene, descentralizare si autoritati locale.

11. Experienta practica in monitorizarea si/sau evaluarea proiectelor si a programelor de cooperare pentru dezvoltare.

12. Experienta profesionala cu sectorul privat intr-un context de dezvoltare si/sau in bancile internationale de dezvoltare.

CUM VA PUTETI DEPUNE CANDIDATURA?

1. Inscrierea electronica

Trebuie sa va inscrieti pe cale electronica, urmand procedura indicata pe site-ul internet al EPSO (http://europa.eu/epso/apply/today/spe_en.htm#chapter3).

Termen (inclusiv validarea): 18.10.2011, ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului.
Sursa: epso.eu.

Vezi comentarii | Comentează | Înapoi