Înapoi 27.01.2012 12:18

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu handicap

Parlamentul European promovează egalitatea şanselor şi încurajează candidaturile, pentru toate programele sale de stagii, din partea femeilor şi bărbaţilor cu handicap. În 2006, Parlamentul European a lansat, ca o măsură de discriminare pozitivă, un program de stagii specific, destinat persoanelor cu handicap.


Parlamentul European oferă stagii remunerate persoanelor cu handicap, ca o măsură de discriminare pozitivă menită să faciliteze integrarea profesională a persoanelor cu handicap.


Aceste stagii sunt accesibile atât persoanelor care deţin o diplomă universitară sau o diplomă echivalentă, cât şi persoanelor cu studii medii (prin urmare, articolul 18 din Normele interne privind stagiile şi vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European, referitor la calificările universitare necesare pentru acordarea unui stagiu remunerat nu se aplică acestui program).


Principalul obiectiv al programului este de a propune mai multor persoane cu handicap o experienţă profesională semnificativă şi ocazia de a se familiariza cu activităţile Parlamentului European.


Durata stagiilor remunerate este de cinci luni şi nu poate fi prelungită. Vă rugăm să reţineţi că stagiile nu le oferă stagiarilor dreptul de a beneficia de un post în cadrul Parlamentului European. Funcţionarii sunt recrutaţi pe baza unui concurs organizat de EPSO; personalul contractual este angajat pe baza cererilor de manifestare a interesului publicate de EPSO.


Datele de începere a stagiilor şi perioadele de înscriere


Începerea stagiului


1 martie
1 octombrie


Perioada de înscriere


15 august - 15 octombrie (miezul nopţii)
15 martie - 15 mai (miezul nopţii)


Pentru a evita saturarea sistemului, având în vedere numărul mare de candidaturi, vă sfătuim să nu aşteptaţi ultima zi pentru a vă depune candidatura.


Candidaţii la acest program trebuie:   -  să fie cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei ţări candidate;
   -  să aibă peste 18 ani la data începerii stagiului;
   -  să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi să cunoască bine o altă limbă dintre acestea;
   -  să nu fi beneficiat de un stagiu remunerat sau să nu fi exercitat o activitate remunerată pentru o perioadă de peste patru săptămâni consecutive în cadrul unei instituţii europene sau pe lângă un deputat sau grup politic din Parlamentul European;
   - să poată atesta existenţa unui handicap (certificat medical sau certificatul de încadrare în grad de handicap emis de autoritatea naţională).În cazul în care sunteţi selectat, vi se vor solicita următoarele documente justificative:
    -  un formular de candidatură, semnat în mod corespunzător (imprimaţi formularul de candidatură după ce l-aţi validat);
    -  o copie a paşaportului sau a cărţii de identitate;
    -  o copie a ultimei diplome de studii sau a diplomei/diplomelor universitare, după caz;
    -  o recomandare semnată, de la un profesor universitar, de la un profesor în cadrul unei alte instituţii de învăţământ sau din partea unei persoane care exercită o profesie relevantă şi este în măsură să evalueze în mod obiectiv competenţele dumneavoastră;
    -  un document care să ateste handicapul dumneavoastră, recunoscut într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară candidată.Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă faptul că nu este necesar să trimiteţi aceste documente în momentul depunerii candidaturii. Documentele justificative vă vor fi solicitate dacă vi se va oferi un stagiu. În cazul în care vi se va face o ofertă de stagiu, nu veţi fi admis decât dacă trimiteţi toate documentele menţionate mai sus.


Dacă sunteţi interesat(ă) de un stagiu remunerat în cadrul acestui program, vă rugăm să citiţi Descrierea programului de stagii pentru persoane cu handicap, Normele interne privind stagiile şi vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European şi Informaţiile practice - Bruxelles şi Luxemburg. Vă rugăm să reţineţi că stagiile sunt disponibile în special în Bruxelles şi Luxemburg, deoarece unele dintre Birourile de informare din statele membre nu sunt în măsură să asigure facilităţi specifice de acces.


Dacă îndepliniţi condiţiile de admitere, vă rugăm să completaţi formularul de candidatură online. Pentru a pregăti completarea acestuia, puteţi folosi modelul, care nu oferă decât principalele rubrici care trebuie completate în formularul online. Vă rugăm să reţineţi că, în cazul în care formularul de candidatură online rămâne inactiv timp de 30 de minute, datele pe care le-aţi introdus se pierd. Formularul se completează şi se depune într-o singură etapă şi nu poate fi modificat ulterior. După completarea candidaturii, vă rugăm să imprimaţi rezumatul şi să vă asiguraţi că acesta este complet înainte de a trimite candidatura.


N.B.: candidaturile incomplete se resping automat.


După ce aţi confirmat/trimis candidatura online, veţi primi în mod automat un mesaj de confirmare la adresa dvs. de e-mail. Mesajul conţine un număr de confirmare, la care trebuie să faceţi referire cu fiecare ocazie în viitoarea corespondenţă privind stagiul, precum şi legătura către rezumatul candidaturii dvs. în format pdf, urmând să vi se solicite expedierea unei versiuni imprimate a acestei candidaturi în cazul în care vă oferim un stagiu.
În cazul în care doriţi să obţineţi formularul de candidatură în alt format, vă rugăm să contactaţi Biroul pentru stagii prin e-mail, specificând natura formatului (de exemplu, caractere mari sau Braille):


Biroul pentru stagii stages@europarl.europa.euVă rugăm să reţineţi că toate informaţiile pe care le furnizaţi privind handicapul dvs. vor fi utilizate doar în cadrul Parlamentului European şi doar în scopul de a vă pune la dispoziţie adaptările specifice la locul de muncă şi pentru a vă facilita căutarea unei locuinţe accesibile, a mijloacelor de transport şi asistenţă.


Pentru mai multe detalii accesati: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/007cecd1cc/Stagii.html


Sursa: http://www.europarl.europa.eu/

Vezi comentarii | Comentează | Înapoi