Înapoi 25.01.2012 12:14

Stagii neremunerate la Parlamentului European

Parlamentul European le oferă tinerilor care au obţinut o diplomă de învăţământ postliceal corespunzătoare admiterii în învăţământul universitar sau care au studii secundare sau tehnice echivalente posibilitatea de a efectua stagii practice neremunerate. Se acordă prioritate tinerilor care trebuie să efectueze o perioadă de stagiu în cadrul studiilor lor.


Stagiul trebuie:- să facă parte din planul de învăţământ al unei universităţi sau al unei instituţii echivalente;
- să fie prevăzut în cadrul unei pregătiri profesionale de nivel înalt organizată de către o instituţie fără scop lucrativ (în special, institute sau organisme publice);
- sau să reprezinte o condiţie obligatorie pentru a putea exercita o profesie.


Durata stagiilor neremunerate este între o lună şi patru luni.Datele la care încep stagiile şi datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile neobligatoriiÎnceperea stagiului (maximum 4 luni)


    
1 ianuarie     
1 mai     
1 septembriePerioada de înscriere1 august - 1 octombrie
1 decembrie - 1 februarie
1 aprilie - 1 iunieDatele la care încep stagiile şi datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile obligatorii


Începerea stagiului  


   
între 1 ianuarie şi 30 aprilie     
între 1 mai şi 31 august
între 1 septembrie şi 31 decembrieData limită de primire a candidaturilor1 octombrie     
1 februarie
1 iuniePentru a evita saturarea sistemului, având în vedere numărul mare de candidaturi, vă sfătuim să nu aşteptaţi ultima zi pentru a vă depune candidatura.
Dacă sunteţi interesat(ă) de un stagiu neremunerat, vă rugăm să citiţi cu atenţie Normele interne privind stagiile.


Vă atragem atenţia cu privire la condiţiile de admitere. În cazul în care sunteţi selectat, vi se vor solicita următoarele documente justificative:
 - o copie a paşaportului sau a cărţii de identitate
 - dacă este cazul, o adeverinţă din partea instituţiei de învăţământ, care să ateste caracterul obligatoriu al stagiului
 - o fotocopie a diplomelor sau a foilor matricole


În această etapă, nu este necesar să trimiteţi aceste documente justificative.
Totuşi, în cazul în care vi se va face o ofertă de stagiu, nu veţi fi admis decât dacă trimiteţi toate documentele care vă vor fi cerute în scrisoarea de ofertă.
În cazul în care îndepliniţi condiţiile de admitere la stagiu, vă rugăm să completaţi formularul de candidatură online (disponibil doar în engleză, franceză şi germană).


Vă rugăm să reţineţi faptul că, în cazul în care formularul de candidatură rămâne inactiv timp de 30 de minute, datele pe care le-aţi introdus se pierd. Vă sfătuim, deci, ca, înainte de a completa formularul de candidatură, să citiţi cu atenţie „Norme interne privind stagiile şi vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European”.
Înscrierea nu poate fi modificată online şi se realizează într-o singură etapă. Pentru pregătirea candidaturii înainte de înregistrarea ei online, aveţi la dispoziţie o variantă imprimabilă a modelelor de formulare pentru stagiile remunerate şi neremunerate.
După completarea candidaturii, vă rugăm să imprimaţi rezumatul şi să vă asiguraţi că acesta este complet înainte de a trimite candidatura.


N.B.: candidaturile incomplete se resping automat.
După ce aţi confirmat/trimis candidatura online, veţi primi în mod automat un mesaj de confirmare la adresa dvs. de e-mail. Mesajul conţine un număr de confirmare, la care trebuie să faceţi referire cu fiecare ocazie în viitoarea corespondenţă privind stagiul, precum şi legătura către rezumatul candidaturii dvs. în format pdf, urmând să vi se solicite expedierea unei versiuni imprimate a acestei candidaturi în cazul în care vă oferim un stagiu.


Mai multe detalii: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/007cecd1cc/Stagii.html


Sursa: http://www.europarl.europa.eu

Vezi comentarii | Comentează | Înapoi