Înapoi 28.01.2012 11:18

Stagiile de traducere remunerate - in cadrul institutiilor UE


Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European.


Candidaţii la un stagiu de traducere remunerat trebuie:


- să fie cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei ţări candidate la aderare (Croaţia, Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru sau Turcia),


- să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului,


- să nu fi beneficiat de un stagiu remunerat sau de un angajament salarial de mai mult de patru săptămâni consecutive pe lângă o instituţie europeană, un deputat sau un grup politic din Parlamentul European.


- să fi obţinut, înainte de data limită de depunere a candidaturilor, o diplomă corespunzătoare unui ciclu de studii universitare de minim trei ani;


- să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei ţări candidate şi să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii Europene.


Stagiile de traducere remunerate se acordă pe o perioadă de trei luni, cu posibilitatea de a beneficia, în mod excepțional, de o prelungire, pentru o durată de maxim trei luni.


Datele de începere a stagiilor şi perioadele de înscriere


Începutul stagiilor


- 1 ianuarie


- 1 aprilie


- 1 iulie


- 1 octombrie


Perioada de înscriere


- de la 15 iunie până la 15 august (miezul nopții)


- de la 15 septembrie până la 15 noiembrie (miezul nopții)


- de la 15 decembrie până la 15 februarie (miezul nopții)


- de la 15 martie până la 15 mai (miezul nopții)


Pentru a evita saturarea sistemului din cauza numărului mare de candidaturi, vă sfătuim să nu aşteptați ultima zi pentru a vă depune candidatura.


Stagiile de traducere se desfăşoară la Luxemburg.


Cu titlu indicativ, cuantumul bursei este în 2011 de 1.213,55 EUR pe lună.


Dacă sunteţi interesat de un stagiu de traducere remunerat, vă rugăm să citiţi cu atenţie Normele interne privind stagiile de traducere.


Vă atragem atenţia cu privire la condiţiile de admitere. În cazul în care candidatura dumneavoastră primeşte un răspuns pozitiv în urma preselecţiei, vi se vor solicita următoarele documente justificative:


- cererea-tip semnată,


- copia paşaportului sau a cărţii de identitate,


- copii ale diplomelor şi certificatelor,


- copii ale foii matricole (puncte analitice, note), dacă sunt disponibile.


 


În această etapă, nu este necesar să trimiteţi aceste documente justificative. Ele vă vor fi solicitate numai în cazul în care treceţi etapa de preselecţie.


În cazul în care a primit un răspuns pozitiv în urma preselecţiei, candidatura dumneavoastră va fi valabilă cu condiţia să trimiteţi toate documentele menţionate mai sus.


În cazul în care îndepliniţi condiţiile de admitere la stagiu, vă rugăm să completaţi cererea-tip online.


Vă rugăm să reţineţi faptul că, în cazul în care formularul de candidatură rămâne inactiv timp de 30 de minute, datele pe care le-aţi introdus se pierd. Vă sfătuim aşadar ca, înainte de a completa formularul de candidatură, să citiţi cu atenţie „Normele interne privind stagiile de traducere”.


Înscrierea nu poate fi modificată online şi se realizează într-o singură etapă. Pentru pregătirea dosarului de candidatură înainte de înscrierea online, aveţi la dispoziţie o varianta imprimabilă a modelului de formular.


Mai multe detalii: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/007cecd1cc/Stagii.html


Sursa: http://www.europarl.europa.eu


Vezi comentarii | Comentează | Înapoi