photo
Luminita Gabriela Floroiu Hosu ECONOMIST, EXPERT EVALUATOR, AUDITOR
Calificativ rating (0)
0 calificative curente (0 în total)

Detalii cont

Membru din 24 noiembrie 2011,
STR. DRAGOS VODA,NR.54,SECT.2, București

Despre mine

HG NETWORK este o companie contemporan de consultanta financiara segmentat in 3 divizii

- ESC servicii de contabilitate creativa,
- HG2 servicii de evaluare proprietati persoane fizice,juridice
- HG3 servicii de audit.

Numele retelei reprezinta initialele de la Hosu Group, iar alaturarea lor in ceea ce chimistii numesc simbolul pentru mercur.

DESPRE HG3
HG3 este divizia de top a companiei HG NETWORK ,oferind servicii de audit pentru companiile inregistrate in ROMANIA , fondate de antreprenori al caror orizont de asteptare e legitim in raport cu provocarilecontemporane.Clientiinostri sunt lideri din business care vor ca demersurile de audit oferite de o companie specializata sa reprezinte un echilibru intre calitatea exercitiului profesional,costuri si rezultate.

DE CE ?
Pentru ca antreprenorii locali au nevoie de o alternativa credibila in materie de audit, dincolo de companiile globale care gestioneaza conturile de audit ale multinationalelor cu reprezentante si la noi.

SERVICII:

1) AUDIT
Audit financiar conform standardelor nationale si internationale de raportari si a reglementarilor conforme cu directivele europene; Auditarea situatiilor financiare la cererea beneficiarului; Audit contractual sau statutar (conform standardelor internationale de audit IAS); Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS; Revizuirea situatiilor financiare (duediligence); Asistenta in caz de fuziune, divizare, lichidare societati. Auditarea fondurilor nerambursabile Efectuarea auditarii in conformitate cu Standardele Internationale de Audit inclusiv ISA 800; Verificare eligibilitate costuri directe cu termenele si conditiile contractului de finantare; Verificarea veniturilor actiunii (daca veniturile au fost corect inregistrate in evidenta contabila a proiectului finantat); Verificarea conformitatii Cererii de Rambursare a Cheltuielilor cu conditiile contractului de finantare; Verificarea conformitatii evidentelor contabile ale beneficiarului cu regulile contabile din contractul de finantare; Reconcilierea informatiilor din Cererea de Rambursare a Cheltuielilor cu sistemul de contabilitate si inregistrarile beneficiarului; aplicarea corecta a ratelor de schimb pentru conversiile monedei, unde este cazul; Analiza incadrarilor bugetare (Cererea de Rambursare a Cheltuielilor versus bugetul contractului de finantare); Verificarea sumei totale solicitata la plata de beneficiar cu Conditiile Generale si Specifice ale contractului de finantare, precum si sumele totale prevazute pe categorii de cheltuieli; Intocmirea Raportului privind ConstatarileFactuale (RCF).

2)- ESC servicii de contabilitate creativa,
•Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
•Întocmirea jurnalelor de cumpărări și vânzări, stabilirea TVA de plată/recuperat;
•Întocmirea registrelor contabile si a balanțelor de verificare lunare;
•Completarea Registrului Jurnal, Registrului Inventar și a Registrului de evidentă fiscală;
•Întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitele și taxele;
•Calcularea obligațiilor de plată către Bugetul de Stat (impozitul pe profit, impozitul pe venit, dividende etc.) și întocmirea ordinelor de plata aferente;
•Întocmirea și depunerea bilanțului contabil;
•Verificarea și certificarea bilanțului contabil;
•Situațiile financiare solicitate de organele de stat, bănci, statistică;
•Acordarea de asistentă pe perioada controalelor fiscale;
•Contabilitate de gestiune.

3) EVALUARE servicii de evaluare proprietati persoane fizice,juridice

CEO HG NETWORK
FLOROIU HOSU LUMINITA
www.hgnetwork.co
www.starconta.ro

Colaboratori

Proiecte Executate

(ultimele 6 luni)

Nu există date.

Proiecte Oferite

(ultimele 6 luni)

Nu există date.